Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen uutiset 2017

20.6.2017 11.43

Kotus vastustaa äidinkielen ylioppilaskokeen lyhentämistä

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetussa lausunnossa painotetaan äidinkielen esseekokeen merkitystä.

Kotimaisten kielten keskus on antanut lausunnon ylioppilastutkinnon kehittämisestä opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.6.2017.

Kotus vastustaa äidinkielen kokeen lyhentämistä yksipäiväiseksi ja nelituntiseksi, sillä kokeen osana tulisi säilyttää pidemmän kirjoitelman laatiminen. Äidinkielen esseekoe on nyt ainoa tutkinnon osa, jossa kokelas hyödyntää annetun materiaalin lisäksi omia havaintojaan, kokemuksiaan ja pohdintojaan tuottaakseen erityyppisiä tekstejä.

Työelämässä tarvitaan taitoa löytää erilaisista aineistoista olennaiset seikat, muodostaa niiden perusteella näkemys asiasta ja laatia siltä pohjalta teksti, joka välittää kirjoittajan ajatukset muille tarkoituksenmukaisessa muodossa. Näiden taitojen mittaamista ei pidä lopettaa.

Kotuksen mielestä tutkimisen arvoisia ajatuksia ovat kehittämistyöryhmän ehdotukset kokeen aineistojen ja aineiston kielivalikoiman monipuolistamisesta sekä oppiaineiden rajojen ylittämisestä. Uudenlainen digitaalinen koe tarjoaisi myös luontevasti mahdollisuuden viimeistellä tekstin kieliasu verkossa olevia kielenhuollon apuvälineitä käyttäen.

Kotus kannattaa myös ehdotusta, että saamen vieraan kielen kokeen tilalle voi valita saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen. Näin kokelaan olisi mahdollista suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe sekä saamen että suomen kielessä. Tällainen mahdollisuus rohkaisisi entistä useampia valitsemaan saamen kielten äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen.

Koko lausunto on luettavissa Kotuksen verkkosivuilla.

Kotimaisten kielten keskuksen lausunto esitykseen ylioppilastutkinnon kehittämiseksi

Lausunnot ja kannanotot


Palaa otsikoihin