Siirry sisältöön

Kotuksen uutiset 2017

21.6.2017 11.38

Kotus kannattaa sukunimisuojan säilyttämistä

Nimilain uudistamistyöryhmän ehdotuksista myös sukunimiyhdistelmien laajempi salliminen saa Kotuksen kannatuksen.

Kotimaisten kielten keskus on antanut lausunnon nimilain uudistamista koskevasta mietinnöstä oikeusministeriölle 15.6.2017.

Kotus kannattaa mietinnön ehdotusta, jonka mukaan käytössä olevien sukunimien suoja säilytettäisiin entisellään. Kotuksen mukaan sukunimisuojan säilyttäminen yleisimpien sukunimien osalta tunnustaa eritaustaiset väestönosat samanarvoisiksi myös nimiltään.

Kotus korostaa, että suomalainen sukunimistö on syntyhistorialtaan ainutlaatuista Euroopan mitassa. Se on jo sinänsä aineettomana kulttuuriperintönä suojelun arvoinen. Lisäksi sukunimistöön liittyy sekä nimi- että sukuidentiteettiä, jonka merkitystä ilmentää myös laaja, kaikkiin kansankerroksiin ulottuva sukututkimusharrastus.

Mietinnössä ehdotetaan myös sukunimiyhdistelmien sallimista nykyistä laajemmin ja mahdollisuutta kirjoittaa sukunimiyhdistelmät myös erikseen, ilman yhdysmerkkiä. Kotus kannattaa ehdotuksia, mutta tuo esiin sen, että yhdysmerkin käytöstä luopuminen saattaa siirtymävaiheessa aiheuttaa epätietoisuutta esimerkiksi aakkostuksessa ja nimien oikeinkirjoituksessa. Kun käytäntö kuitenkin toimii useissa muissa maissa, Kotus ei näe estettä tälle muutokselle.

Koko lausunto on luettavissa Kotuksen verkkosivuilla.

Lausunto nimilain uudistamista koskevasta mietinnöstä (15.6.2017)

Lausunnot ja kannanotot


Palaa otsikoihin