Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen uutiset 2017

13.10.2017 10.00

Etuuspäätöksistä kuolintodistuksiin

Uusi kirja valaisee, mitä, miten ja miksi sosiaali- ja hoitotyössä kirjoitetaan.

Selkeän kielen päivän kunniaksi Kotimaisten kielten keskus julkaisee artikkelikokoelman Elämän ja kuoleman tekstit: kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä. Kokoelmassa pureudutaan julkisten hyvinvointialojen työtekstien kieleen sekä tekstityön taustoihin ja vaikutuksiin.

Sosiaali- ja hoitotyön arki on kirjoittamisen, kirjaamisen ja dokumentoinnin täyttämää silloinkin, kun tehdään niin sanottua ihmistyötä. Jopa päiväkodeissa neljännes työntekijöistä käyttää kirjoittamiseen ja kirjaamisen vähintään päivän viikossa. Tekstien tekeminen ei ole vapaavalintaista vaan yleensä lakisääteistä.

Asiakaslähtöisyys ja arviointi – kielenkäytön kysymyksiä

Sosiaali- ja hoitoalan työlle asetetaan monenlaisia vaatimuksia, jotka toteutuvat usein asiakirjojen kautta ja kielenkäytön yksityiskohdissa. Niinpä esimerkiksi kotihoidon työntekijä joutuu pohtimaan, miten viitata hoitokertomuksessa itseensä tai asiakkaaseen tai miten kirjata tilanne, jossa asiakas on ollut hankala tai uhkaava. Miten arvioida arvostelematta? Entä miten voi esittää pyyntöjä ja kehotuksia, jotta lopputulos olisi sekä selvä että kohtelias?

Monet kieleen ja kirjoittamiseen liittyvät vaatimukset vaatisivat pysähtymisen hetkeä: Millainen on säädöksissä mainittu ”yleisesti tunnettu ja hyväksytty” lyhenne? Tuottaako päiväkodin laadunhallintasuunnitelma laatua vai vain yhden asiakirjan lisää?

Kirja työteksteistä ja tekstityöstä

Kokoelmassa on 18 artikkelia, ja sen kirjoittajina 15 kieli- ja yhteiskuntatieteilijää sekä virastojen työntekijöitä. Teos on suunnattu yhteiskunta- ja sosiaalitieteilijöille avauksena kielen maailmaan. Kielentutkijoille se taas osoittaa kielen kytkökset arkiseen viranomaistyöhön ja erilaisiin säädöksiin. Artikkeleiden lisäksi teoksessa on 9 tietolaatikkoa, joilla avataan joitakin kielen ilmiöitä.

Kirja koostuu johdannon lisäksi neljästä osiosta: Ensimmäisessä esitellään kirjoittamisen puitteita ja vaikutuksia sosiaali- ja hoitotyössä. Toisessa käsitellään elämän alkupuolen eli päivähoidon tekstimaailmaa, kolmannessa tekstejä sosiaalityössä ja neljännessä kotihoidon tekstejä. Lopuksi suljetaan elämän esirippu ja käsitellään kuolintodistuksia. Kirjan ovat toimittaneet Ulla Tiililä ja Kati Karvinen.

Elämän ja kuoleman tekstit (pdf)

Lisätietoja: Ulla Tiililä (etunimi.sukunimi@kotus.fi)

Ulla Tiililä ja Kati Karvinen (toim.) 2017: Elämän ja kuoleman tekstit. Kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 50. PDF, 203 sivua. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:ISBN 978-952-5446-90-6. ISSN 2323-3370.
<URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/>


Palaa otsikoihin