Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen uutiset 2016

21.4.2016 14.41

Lisää murretta ja sukukieliä verkossa

Kotuksen verkkosivuilla on julkaistu kolme kokoelmaa Suomen kielen nauhoitearkiston näytteitä.

Kokoelmat ovat Kauden murre, Suomen murrealueet ja Sukukielten vahalieriökokoelma. Kielenoppaat puhuvat näytteissä monipuolisista aiheista, jotka liittyvät tavalliseen elämään ja sen erikoisiin sattumuksiin. Näytteissä kuullaan muun muassa kuinka porolla tehdään peltoa, miten haukia käestetään ja minkälaisia naapureita ruotsalaiset ovat.

Kauden murre -sarja sisältää ääni- ja tekstinäytteen 18 murteesta eri puolilta Suomea. Kunkin näytteen yhteydessä on myös esitelty lyhyesti murteelle ominaisia piirteitä.

Suomen murrealueet -kokoelmassa on murrenäytteitä 39 pitäjästä. Ääninäytteet ja niitä vastaavat litteroinnit on esitetty murrealueittain jaoteltuna.

Sukukielten vahalieriökokoelmassa julkaistaan Lauri Kettusen, Yrjö Wichmannin ja A. O. Väisäsen vahalieriöille keräämiä sukukielten näytteitä. Näytteitä on liivin, marin, mordvan, vatjan, vepsän ja viron kielistä. Ääninäytteisiin on liitetty käännöstekstit.

Kokoelmat on julkaistu alun perin vuosina 2002–2010. Ne on tarkistettu ja päivitetty osana Kotuksen verkkosivu-uudistusta.

Kauden murre -sarja
Suomen murrealueet -kokoelma
Sukukielten vahalieriökokoelmat

Kalansaaliin jakoa Rymättylässä v. 1945. Kuva: Väinö Tala. Suomen murteiden sana-arkisto, Kotus.
Verkon perukoilta ihmisten iloksi. Kuva: Väinö Tala. Suomen murteiden sana-arkisto, Kotus.

Palaa otsikoihin