Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen uutiset 2016

9.8.2016 9.41

Kotuksen sivuilla tyytyväisiä käyttäjiä

Kokonaisarvio: hyvä tai erittäin hyvä. Tätä mieltä oli 97 prosenttia kotus.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn vastanneista.

Kotimaisten kielten keskuksen suomenkielisillä verkkosivuilla oli kesän kynnyksellä kysely, jossa tiedusteltiin käyttäjien mielipiteitä sivustosta. Kyselyn toteutti markkinatutkimusyritys Userneeds.

Vastausten perusteella sivusto palvelee valtaosaa käyttäjistä hyvin tai  erittäin hyvin. Myönteisimmät arviot saatiin sivujen ymmärrettävyydestä ja latautumisnopeudesta sekä luotettavuudesta ja ammattimaisuudesta.

Vastaava kysely tehtiin edellisen kerran 2012. Kaikki kyselyn osa-alueet saivat vastaajilta nyt paremmat arviot kuin silloin.

Yli 1 800 vastaajaa

Kyselyyn vastasi kuukauden aikana yli 1 800 verkkosivujen käyttäjää. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli naisia ja yksi kolmasosa miehiä.

Suurin ikäryhmä oli 50–59-vuotiaat. Suurimmat ammattiryhmät olivat toimistotyöntekijät/virkamiehet, opiskelijat/harjoittelijat ja eläkeläiset. Puolet vastaajista ilmoitti vierailevansa sivustolla henkilökohtaisesta syystä ja 40 prosenttia työhön liittyvästä syystä.

Vertailua muihin

Tuloksia arvioitiin suhteessa kahteen vertailuryhmään. Ensimmäiseen vertailuryhmään kuului kymmenkunta suomalaista ”infosivustoa” eli sivustoa, joilta käyttäjät lähinnä hakevat tietynlaista tietoa. Toisessa vertailuryhmässä oli nelisenkymmentä satunnaista suomalaista verkkosivustoa.

Kotus.fi-sivuston saama kokonaisarvio oli hieman parempi kuin  vertailuryhmien. Kotuksen sivusto sai vertailuryhmiä paremmat arviot ammattimaisuudesta, luotettavuudesta, kieliasusta ja latautumisnopeudesta.

Vertailuryhmiä hieman heikommiksi arvioitiin sivustolla navigointi ja sisältö. Avovastausten perusteella osa kritiikistä kohdistui siihen, että kaikki mahdolliset sisällöt (esimerkiksi kaikki sanakirjat) eivät ole verkossa ja että kaikkia Kotuksen monista verkkopalveluista ei tavoita yhdestä osoitteesta eikä kaiken tiedon lähteille pääse yhdellä haulla.

Kyselyn olemus

Kysely rakentui siten, että vastaajat ottivat kantaa annettuihin lauseisiin. Lauseet koskivat sivuilla navigointia ja sivuston organisointia sekä sivujen sisältöä, mielenkiintoisuutta (tylsyyttä), moderniutta (vanhanaikaisuutta), ulkonäköä, kieliasua ja luotettavuutta. Lisäksi kysyttiin kokonaisarviota.

Vastaajat saivat myös ottaa kantaa lauseeseen Voisin kuvitella jakavani Kotimaisten kielten keskuksen verkkosisältöjä sosiaalisessa mediassa. Omin sanoin oli mahdollista vastata kahteen avokysymykseen.

Tuloksia kysymyksittäin

Sivustossa liikkuminen on helppoa. Täysin samaa mieltä: 15 %. Samaa mieltä: 67 %. Eri mieltä: 15 %. Täysin eri mieltä: 3 %.

Hyvin organisoitu / Sekava. Erittäin hyvin organisoitu: 21 %. Hyvin organisoitu: 53 %. Sekava: 21 %. Erittäin sekava: 5 %.

Sivustolla on kaikki tarvitsemani tieto. Täysin samaa mieltä: 14 %. Samaa mieltä: 63 %. Eri mieltä: 22 %. Täysin eri mieltä: 1 %.

Mielenkiintoinen/Tylsä. Erittäin mielenkiintoinen: 29 %. Mielenkiintoinen: 47 %. Tylsä: 22 %. Erittäin tylsä: 2 %.

Moderni/Vanhanaikainen. Erittäin moderni: 18 %. Moderni: 60 %. Vanhanaikainen: 20 %. Erittäin vanhanaikainen: 2 %.

Hyvännäköinen/Ruma. Erittäin hyvännäköinen: 19 %. Hyvännäköinen: 64 %. Ruma: 15 %. Erittäin ruma: 2 %.

Tekstit ovat helposti ymmärrettävässä muodossa. Täysin samaa mieltä: 44 %. Samaa mieltä: 52 %. Eri mieltä: 3 %. Täysin eri mieltä: 1 %.

Sivusto antaa organisaatiosta luotettavan ja ammattimaisen kuvan. Täysin samaa mieltä: 56 %. Samaa mieltä: 41 %. Eri mieltä: 2 %. Täysin eri  mieltä: 1 %.

Sivut latautuvat tarpeeksi nopeasti. Täysin samaa mieltä: 46 %. Samaa mieltä: 50 %. Eri mieltä: 3 %. Täysin eri mieltä: 1 %.

Kokonaisarvio. Erittäin hyvä: 23 %. Hyvä: 74 %. Huono: 3 %. Erittäin huono: 0 %.

Voisin kuvitella jakavani Kotimaisten kielten keskuksen verkkosisältöjä sosiaalisessa mediassa. Täysin samaa mieltä: 49 %. Jokseenkin samaa mieltä: 34 %. Jokseenkin eri mieltä: 6 %. Täysin eri mieltä: 3 %. En osaa sanoa: 8 %.

Vastaajien omin sanoin

Vastaajille tarjottiin mahdollisuus vastata omin sanoin kysymyksiin Onko sinulla parannusehdotuksia sivustomme? ja Millaista palvelua erityisesti toivot Kotuksen tarjoavan verkkosivuillaan ja/tai sosiaalisessa mediassa? Vastauksia tuli yli 200, tässä joitakin poimintoja:

”Haku ei tunnu löytävän sopivia osumia, elleivät hakusanat ole täsmälleen oikein. On ongelmallista, jos sisältö pitää tuntea ennen kuin sitä voi etsiä.”

”Sisältö on erittäin hyvää mutta sen jäsentely on hieman epäselvää.”

”Sivut ovat sopivan selkeät ja väljät. Älkää tehkö mitään tyhmää.”

”Pitäkää huolta erinomaisesta sisällöstä jatkossakin! Suomi tarvitsee kielenholtoa ja suomen kielen tutkimusta.”

”Etymologinen sanakirja olisi kiva saada verkkoon.”

”Suora chattiyhteys kielenhuoltajaan, jolta voi kysyä esimerkiksi jonkun tietyn sanan tai termin oikeakielistä asua – tai saada vastauksen johonkin muuhun mieltä askarruttavaan kielikysymykseen.”

”Elävyyttä, nyt tää on supertylsässä paketissa.”

”Voisi olla henkilökohtaisempi eikä niin byrokraattinen. Ehkä enemmän interaktiivisuutta.”

”Sivusto on virastotyylinen. Sen ulkonäköä olisi syytä uudenaikaistaa. Sisältö ja käyttökelpoisuus ovat kuitenkin tärkeämpiä.”

”Värimaailmaa voisi miettiä uudestaan. Sinisen eri sävyt toimivat hyvin, mutta tuo oranssi ei mielestäni käy yhteen sinisen kanssa. Nyt ulkoasu on mielestäni hieman vanhanaikainen, vaikka toki selkeä.”

”Nykyinen sivusto on todella raikkaan näköinen ja selkeä.”

”Kotus on ihana ja vierailen sivuillanne usein. Ei mitään moitittavaa, mutta jos jotakin kehittäisin, niin lisäisin sivujen visuaalisuutta.”

”Etusivu meni viimeisen päivityksen jälkeen sekavammaksi, mutta vanhalle käyttäjälle voi olla vain tottumattomuutta, ettei asiat tunnu enää löytyvän. Haku toimii kuitenkin hyvin ja on pelastanut aina!”

”Kaikki Kotuksen palvelut yhden sivuston alle – nyt eri palvelut eivät keskustele keskenään käyttäjän kannalta tarpeeksi selvästi.”

”Hakutoiminto on varmasti todella käytetty. Sen toimiminen joustavammin olisi edistysaskel.”

”Sisältö on huippu, priimaa tavaraa, kannattaisi tuoda paremmin esille!”

”Parempi käytettävyys mobiilisti, kiitos!”

”Kiitos hyvästä sivustosta! :)”

Teksti: Vesa Heikkinen

Lapsi ja auringonlasku elokuussa. Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.
Kiitos kaikille vastaajille!
Jatkamme verkkopalvelujemme parantamista!


Anna palautetta verkkosivuistamme


Palaa otsikoihin