Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotuksen uutiset 2015

23.6.2015 9.43

Kotuksella tärkeä tehtävä aineettoman kulttuuriperinnön vaalijana

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimuksen toimeenpanosuunnitelma on nyt julkistettu.

Kotimaisten kielten keskus mainitaan kansallisessa toimeenpanosuunnitelmassa muistiorganisaationa. Kotuksen laajat ja monipuoliset arkistot ja kokoelmat ovat merkittävä osa kansallista kulttuuriperintöä. Muistiorganisaatiot osallistuvat aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseen tallentamalla, dokumentoimalla ja välittämällä yleisölle elävää perinnettä sekä tietoa sen käytöstä.

Dokumentointi tukee osaltaan muita aineettoman kulttuuriperinnön suojelun ja vaalimisen keskeisiä osa-alueita eli kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta. Kulttuuriperinnön tallentamisessa ja dokumentoinnissa on tärkeää huomioida tiedon käytettävyys ja säilyminen myös sähköisissä ympäristössä.

Kieli keskeisessä roolissa

Aineettomaksi kulttuuriperinnöksi katsotaan muun muassa suullinen perinne ja kieli sen välineenä. Tällaisen elävän perinnön pohjalta on syntynyt ja syntyy esimerkiksi perinteistä paikannimistöä, jonka korrekti käyttö eri toimintaympäristöissä ja uuden kaavanimistön suunnittelussa ovat osa kielellistä aineetonta kulttuuriperintöä.

Suunnitelman on laatinut Museovirasto, ja se on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Suunnitelman tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista.

ELÄVÄ PERINTÖ! Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta. Museovirasto. 

Nimiarkisto
Nimiarkiston lippaita Kotuksessa.


Palaa otsikoihin