Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Virkakielikampanja avattiin selkeän kielen päivänä


15.10.2014

Kampanja hyvän virkakielen puolesta avattiin eduskunnan Kansalaisinfossa maanantaina 13. lokakuuta. Päivä on samalla myös kansainvälinen selkeän kielen päivä, ja tilaisuuden teemaksi nousikin toivomus entistä selkeämmästä virkakielestä.

Palaa otsikoihin

Virastoille myös kiitosta

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi esitteli kampanjaa ja sen tavoitteita. Kampanjan aikana kannustetaan virastoja ja kuntia selkeän virkakielen käyttöön sekä keskinäiseen yhteistyöhön hyvien ideoiden jakamiseksi.

Nuolijärven mukaan virkakielen hyväksi on tehty Suomessa jo paljon työtä. ”Vaikka virkakieltä usein moititaankin, on myös totta, että on olemassa paljon hyvää virkakieltä, ja monet virastot tekevät koko ajan työtä kielenkäyttönsä parantamiseksi.”

Virkakielikampanjassa on jo mukana pilottivirastoja ja -kuntia. Tilaisuudessa kuultiin Verohallinnon, Tampereen kaupungin ja Kuntaliiton edustajien suunnitelmia kampanjan pilottihankkeiksi.

Palaa otsikoihin

Huolena nuoret ja kielen muuttuminen

Avajaisissa kuultiin myös valtioneuvoston tervehdyksiä. Pääministeri Alexander Stubb nosti tervehdyksessään esiin yhteiskunnan uusien haasteiden, kuten globalisaation ja sosiaalisen median, vaikutukset kieleen. Kieli muuttuu ajan mukana. ”Tässä ajassa kampanja hyvän virkakielen puolesta on enemmän kuin tervetullut”, Stubb totesi.

Opetus- ja viestintämininisteri Krista Kiuru painotti videotervehdyksessään selkeän virkakielen tärkeyttä hyvän hallinnon ja demokratian osana. Kiuru kysyi: ”Olemmeko tosiasiallisesti piiloutumassa koukeroisten ilmausten taakse kohtaamatta asioita ja julkista keskustelua?” 

Kiurun mukaan yhteiskunnallisissa keskusteluissa käytettävän kielen tulisi olla ymmärrettävää ja selkeää. Hän on erityisen huolissaan nuorista. ”Nuoret kannattelevat yhteiskuntaa. Minusta on tärkeää, että nuorille jätetään sellainen perintö, että heillä on riittävät valmiudet monipuoliseen viestintään koulutustaustasta riippumatta.”

Palaa otsikoihin

Selkeyden vaatimus ei ulotu pelkästään virkakieleen

Toimittaja Marjukka Havumäki Ylestä toi puheenvuorossaan esille toimittajan näkökulman kieleen. Toimittajat käyttävät paljon virkatekstejä laatiessaan uutisia. Selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimus ei kuitenkaan ulotu vain virkakieleen, vaan kaikkiin muihinkin tekstilajeihin.

Kiire kuuluu toimitustyöhön, ja toimittajan pitää seurata myös aikaansa. Muun muassa sosiaalinen media on vaikuttanut uutistuotantoon. Toimittajan pitää saada silti tekstinsä aina nopeasti ymmärrettävänä maailmalle.

Virkakielikampanja otettiin hyvin vastaan. Kotimaisten kielten keskuksen lisäksi kampanjaa ovat olleet valmistelemassa Avoin hallinto -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus. Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.

Virkakielikampanja.fi-verkkosivut

Teksti: Hanna Hämäläinen ja Sari Vaula

Kuvat: Hanna Hämäläinen

Palaa otsikoihin