Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Verkkosivut kansalliskielistrategian soveltamisen tueksi

25.9.2014

Kansalliskielistrategian banneri. Oikeusministeriö.

Oikeusministeriö on julkaissut hallituksen kansalliskielistrategiaa ja sen sisältöjä avaavat verkkosivut. Sivut auttavat viranomaisia soveltamaan kielilainsäädäntöä työssään siten, että suomea ja ruotsia puhuvien perusoikeudet toteutuvat.

Sivuilla muun muassa havainnollistetaan kielilain säännöksiä hallinnon eri tehtävissä. Sivustolta voi tarkistaa, mitä asioita pitää huomioida esimerkiksi viestinnässä ja työryhmätyössä.

Mikä strategia?

Kansalliskielistrategia on valtioneuvoston vuonna 2012 antama periaatepäätös kahden elinvoimaisen kansalliskielen säilyttämisestä. Strategiassa on kerätty yhteen konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Strategian tavoitteiden toteutumista koordinoi kansalliskieliverkosto. Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt.

Kansalliskielistrategiasta kertovat oikeusministeriön verkkosivut