Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Sanakirjat auttavat maahanmuuttajia kotoutumisessa

18.12.2014

Kotimaisten kielten keskuksen ohjelmaan on otettu maahanmuuttajille tarkoitettujen sanakirjojen toimittaminen. Ensimmäiseksi tehdään suomi–somali-sanakirja. Se valmistunee vuonna 2016.

Somalin puhujia on Suomessa noin 15 000. Monille suuremmille kieliryhmille sanakirjoja on jo olemassa, kuten venäjän- ja vironkielisille.

Sanakirjoja verkkoon

Kotimaisten kielten keskus julkaisee somalin kielen sanakirjan ja muut mahdollisesti myöhemmin tehtävät maahanmuuttajasanakirjat verkossa. Näin sanakirjat ovat laajasti ja helposti kaikkien niitä tarvitsevien käytettävissä.

Maahanmuuttajasanakirjoihin saadaan rahoitus opetusministeriöltä. Yhtenä merkittävänä tavoitteena on, että kirjat ovat avuksi maahanmuuttajien suomen kielen oppimisessa ja siten helpottavat maahanmuuttajien kotoutumista. Vastaavia maahanmuuttajasanakirjahankkeita on muissakin Pohjoismaissa.

Tietoa myös suomenkielisille

Maahanmuuttajasanakirjoissa on paljon muutakin kuin kieleen liittyvää tietoa. Maahanmuuttajat saavat niistä käyttökelpoista käytännön tietoa esimerkiksi Suomen yhteiskunnasta ja julkisen hallinnon toiminnasta.

Sanakirjoista on toki iloa myös suomenkielisille käyttäjille. Niiden avulla on mahdollista tutustua uusiin kieliin, ja esimerkiksi erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ne voivat olla korvaamaton apu.

Teksti: Vesa Heikkinen