Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotus antoi lausunnon sosiaali- ja terveysalueiden nimistä

15.10.2014

Kotimaisten kielten keskus on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sosiaali- ja terveysalueiden nimistä ja niihin liittyvistä termeistä. Kotus painottaa lausunnossaan, että nimien on oltava lyhyitä ja ymmärrettäviä ja että suomen- ja ruotsinkieliset nimet tulee suunnitella rinnakkain.

Kotus ehdottaa, että ”sosiaali- ja terveysalue” -termin asemesta käytetään termiä ”peruspalvelupiiri”. Alueiden nimet olisivat vastaavasti Pohjoinen peruspalvelupiiri (Norra omsorgsdistriktet), Itäinen peruspalvelupiiri (Östra omsorgsdistriktet), Läntinen peruspalvelupiiri (Västra omsorgsdistriktet), Eteläinen peruspalvelupiiri (Södra omsorgsdistriktet) ja Keskinen peruspalvelupiiri (Mellersta omsorgsdistriktet).

Siirry lausuntoon