Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kielitoimiston koulutuksesta apua verkkoteksteihin

Verkkokirjoittajan ABC -kurssilla 13.2.2014. Kuva: Hanna Hämäläinen, Kotus.

19.2.2014

Kielitoimiston järjestämiltä kursseilta saa apua monenlaisiin kirjoittamispulmiin. Verkkokirjoittajan ABC -kurssilla 13. helmikuuta käytiin läpi verkkoon kirjoittamisen käytäntöjä. Kouluttaja Minna Pyhälahti antoi neuvoja toimivien ja tehokkaiden tekstien tekemiseen.

Verkko muuttanut käytänteitä

Koulutuksen osallistujat olivat verkkotekstin tekoa aloittelevia kirjoittajia. He toivoivat varmuutta ja vinkkejä omaan kirjoittamiseensa.

Kurssilla aiheeseen syvennyttiin keskustelun ja tekstintekoharjoituksen avulla, ja sen aikana tähdennettiin muun muassa tekstin kohderyhmän merkitystä. Huomiota kiinnitettiin myös tiivistämiseen, sananvalintoihin sekä otsikoiden ja kappaleiden muotoilemiseen.

”Sanottavan kiteyttäminen verkossa vaatii aikaa. Pitkiä tekstejä on usein helpompi kirjoittaa kuin lyhyitä”, kertoi Pyhälahti, jolla on usean vuoden kokemus kouluttajan työstä Kielitoimistossa.

Verkkotekstejä luetaan yleensä silmäillen, joten ne eivät saa olla vaikeaselkoisia tai ainakaan etusivulla kovin pitkiä. ”Verkkokirjoittaminen on lyhentänyt myös paperitekstien kappaleita”, Pyhälahti mainitsi.

Verkkokirjoittamisessa tekstien muokkaamisen taito korostuu. Esimerkiksi virkateksteihin tai lakeihin pohjautuvia tekstejä joudutaan usein hiomaan verkkoon yleistajuisemmiksi.  

Palaute tärkeää

Verkkokirjoittajan ABC järjestettiin pienryhmänä, sillä tekstintekoharjoitus on olennainen osa kurssia ja pienessä ryhmässä palautteen antaminen on sujuvampaa. ”Pienryhmässä jokaisella on tilaa kysyä ja kertoa omista verkkokirjoittamisen pulmista”, kertoi Pyhälahti. Kun omaa tekstiä pohtii vertaisryhmässä tai kieliasiantuntijan kanssa, kirjoittamiseen saa uusia ideoita. 

Osallistujat kertoivat kirjoittavansa työssään monenlaisia verkkotekstejä, esimerkiksi tiedotteita, ohjeita, esitteitä ja blogitekstejä. Moni heistä totesi, että työpaikalla palautetta omasta tekstistä saa aika harvoin. Palautteen saaminen olisi kuitenkin tärkeä osa kirjoitusprosessia, koska jokainen sokeutuu joskus omalle tekstilleen.

”Asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta palautetta teksteistä saa useammin kuin työpaikalta”, kertoi kurssille osallistunut Säde Svar. Tällöin palaute tulee kuitenkin myöhemmin eikä kirjoitusprosessin aikana.

Verkkokirjoittajan ABC -kurssin osallistujat kertoivat valinneessa koulutuspaikaksi Kielitoimiston muun muassa siksi, että laatuun luotetaan ja aloitteleville verkkokirjoittajille on koulutusta tarjolla melko vähän. Kielitoimisto järjestää vuosittain monia erilaisia kursseja työelämän kirjoittajille. Koulutusta on mahdollista tilata myös omalle työpaikalle, ja se voidaan räätälöidä alusta alkaen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Teksti ja kuva: Hanna Hämäläinen

Kielitoimiston kurssit