Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kielenhuoltaja työpaikalle: toimittajien tekstit terävöityivät

12.11.2014

Minna Pyhälahti kouluttamassa Ylessä. Kuva: Hanna Hämäläinen, Kotus.

Milloin oma teksti on selkeää, milloin se on helposti silmäiltävää? Miten kirjoitetaan Molotov–Ribbentrob-sopimus, miten Tukholman-lähettiläs? Muun muassa näihin kysymyksiin vastasi Kielitoimiston kouluttaja Minna Pyhälahti Ylen tiedetoimituksessa. Kieliasiantuntijan voi tilata omalle työpaikalle, jos erilliseen koulutukseen lähteminen tuntuu hankalalta.

Toimittajat tyytyväisiä: ”Ylellistä palvelua”

Pyhälahti on käynyt Ylessä antamassa kielineuvoja toimittajille vuodesta 2004. Toimituksessa työmuotoa kutsutaan kielenhuollon vierihoidoksi. Sana vierihoito kuvaa palvelua hyvin, sillä kouluttaja päivystää kielenhuoltopäivinä työpaikalla ja häneltä voi silloin tulla kysymään neuvoja mieltä askarruttavista kielipulmista.

Vierihoidossa toimittajat saivat palautetta niin tehdyistä kuin tekeillä olevista uutisteksteistä. Yhdessä niitä katsoessa yhdistyi sisällön ja kielen asiantuntemus. Samalla oli mahdollisuus kysyä juuri oman työn kannalta ongelmallisista kieliasioista.

Ylessä ollaan tyytyväisiä palveluun. Kun kielineuvontaa saa kasvokkain ja henkilökohtaisesti, jokainen voi kysyä asiantuntijalta omista pulmistaan. ”Tämähän on ylellistä palvelua”, iloitsi toimittaja Emilia Cronvall tuodessaan omaa uutistekstiään Pyhälahden katsottavaksi.

Kouluttajan voi tilata Kielitoimistosta

Joskus työpaikan kirjoituskulttuuriin kasvaa liiaksi kiinni ja omalle tekstille sokeutuu. Tekstien laatua parantaa usein se, että niitä tarkastellaan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Kouluttaja voi auttaa esimerkiksi siinä, miten tekstistä karsitaan kapulakielisyydet tai milloin sana on liian arkinen tiettyyn tekstilajiin.

”Työpaikalta voi joskus tuntua hankalalta irrottautua erikseen järjestettäviin koulutuksiin. Tällöin kielenhuoltajan tilaaminen omalle työpaikalle on hyvä vaihtoehto”, sanoo Pyhälahti. Kouluttajan kanssa tekstejä saadaan muokattua samalta istumalta. 

Kielitoimiston kouluttajat ovat kirjoittamisen ammattilaisia, ja heillä on monipuolinen näkemys sekä kielenhuollon uusimmista suosituksista että erilaisista työelämän teksteistä ja tekstilajeista. Kouluttajan voi tilata työpaikalle Kielitoimistosta joko sähköpostitse tai nettilomakkeen kautta.

Teksti ja kuva: Hanna Hämäläinen

Kieliasiantuntija työpaikalle

Koulutuksen yhteydenottopyyntö