Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Etunimikyselyssä yli tuhat vastaajaa

3.6.2014

Etunimikyselyyn saatiin 1 188 vastausta. Kysely järjestettiin 15.4.–5.5.2014 Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla. Vastaajilta kysyttiin omaa kokemusta tai arvelua nimien Ahti, Joe, Sampo, Sointu ja Uljas taivutusmuodoista.

Vastaukset osoittavat, että etunimissä on runsaasti vaihtelua etenkin genetiivimuodoissa. Esimerkiksi Sampo-nimeä taivuttaisi 81 prosenttia vastaajista Sampon, mutta 19 prosenttia Sammon. Nimen Uljas vastausjakauma on jonkin verran tasaisempi. Vastaajista 62 prosenttia taivuttaisi nimeä Uljaksen ja 38 prosenttia Uljaan.

Nimessä Joe on vaihtelua lähinnä partitiivimuodoissa. Vastaajista 46 prosenttia taivuttaisi nimeä Joeta, 50 prosenttia Joea. Vastaajat pohtivat varsinkin sitä, pitäisikö nimeä taivuttaa suomen vai englannin kielen ääntämykseen perustuen.

Vastauksia hyödynnettiin etunimien taivutusluettelossa, joka julkaistiin toukokuussa. Siinä ovat mukana suomalaisten yleisimmät etunimet, yhteensä 2 340 nime

Raportti etunimikyselystä

Etunimien taivutusluettelo

Uutinen taivutusluettelosta 13.5.2014