Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Vielä ehdit vaikuttaa viranomaisviestintään

15.8.2013

Virkakielityöryhmä pyysi heinäkuun alussa kansalaisia kertomaan esimerkkejä onnistuneesta viranomaisviestinnästä ja toisaalta ehdottamaan, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ryhmän sihteeri Aino Piehl Kotimaisten kielten keskuksesta kertoo, että vastauksia on tullut jo mukavasti, lähes 150.

Vielä ehdit vaikuttaa! Esimerkkejä ja ehdotuksia voi lähettää virkakieliryhmälle elokuun loppuun saakka (linkit suomen- ja ruotsinkielisiin lomakkeisiin alla).

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen virkakieliryhmän tehtävänä on laatia toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Toimintaohjelmassa on määrä esittää käytännön toimia, joita viranomaiset voivat hyödyntää parantaessaan tekstejään.

Työryhmä asetettiin tammikuussa 2013. Sen on määrä saada työnsä valmiiksi lokakuun lopussa. Ryhmän puheenjohtaja on Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi.

Aino Piehlin blogimerkintä Kotus-blogissa 15.8.2013

OKM:n tiedote 6.2.2013: Viranomaisten kieltä kehitetään selkeämmäksi toimintaohjelmalla,

OKM:n tiedote 4.7.2013: Virkakielityöryhmä kutsuu kansalaisia parantamaan virkakieltä,

***

Päivitys 22.7.2015: Linkit lomakkeisiin poistettu.