Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Uusi opas lainlaatijoiden avuksi, tavoitteena säädösten selkeys

15.10.2013

Kotuksen säädöstekstiaiheinen blogi. Kuva: Leksa.

Oikeusministeriö julkaisi vastikään lakien ja muiden säädöstekstien kirjoittajien avuksi Lainkirjoittajan oppaan. Oppaan punainen lanka on säädösten selkeys. Kirja sisältää myös kielineuvoja.

Valtioneuvosto on sitoutunut hyvän lainvalmistelun edistämiseen. Uusi opas on yksi tapa parantaa lainvalmistelua. Oppaalla korvataan Lainlaatijan perustuslakiopas vuodelta 2006 ja Lainlaatijan opas vuodelta 1996.

Opas tulee tarpeeseen

Opas julkaistiin oikeusministeriön verkkosivuilla syyskuun alussa. Laintarkastusyksikön johtaja Taina Riihinen ministeriöstä arvioi, että on vielä sangen varhaista arvioida, kuinka intensiivistä oppaan käyttö valtioneuvostossa tulee olemaan.

Riihisen mukaan opas on kuitenkin otettu vastaan hyvin myönteisesti ja innokkaasti ja sitä tullaan käyttämään lainvalmistelukoulutuksessa. Oppaan laaja käyttö voi kansalaisten näkökulmasta tarkoittaa siis entistä ymmärrettävämpiä säädöstekstejä.

Monia kieltä koskevia vaatimuksia

Lainvalmistelijan käsikirjaksi tarkoitetussa oppaassa pyritään vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin: Onko sääntely jollakin alueella tarpeen vai ei? Mitä sääntelyssä tulee ottaa huomioon, jos siihen päädytään? Kuinka säännökset kirjoitetaan?

Oppaassa annetaan ohjeita lakiteknisesti selkeiden säännösten kirjoittamiseksi. Opasta ovat muovanneet myös laintarkastuksen yhteydessä toistuvasti ilmi tulleet kirjoitusvaikeudet.

Oppaan lopussa on erillinen lakikieltä käsittelevä osio. Siinä tähdennetään muun muassa, että lakikieltä koskevat vaatimukset asiallisuudesta, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä (hallintolaki) sekä johdonmukaisuudesta, virheettömyydestä, täsmällisyydestä ja yksitulkintaisuudesta.

Lainkirjoittajan oppaaseen

Kotimaisten kielten keskuksen säädöskielisivuille

Teksti: Vesa Heikkinen

Lähde: Oikeusministeriön tiedote Lainkirjoittajan opas on julkaistu verkossa