Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Suomalaisilla myös hyvää sanottavaa virkakielestä

28.8.2013

Virkakielestä puhuttaessa korostuvat yleensä ongelmat ja vaikeus ymmärtää viranomaisten tuottamia tekstejä. Virkakielityöryhmän kyselyyn vastanneilla on kuitenkin myös hyviä kokemuksia virkakielen tiimoilta. Näistäkin tulee puhua, jotta hyviksi koetut käytänteet ja esimerkit leviäisivät.

Tätä näkökulmaa tuo esiin ryhmän puheenjohtaja, professori Pirkko Nuolijärvi Kotus-blogissa.

Virkakieliryhmä pyysi heinäkuun alussa kansalaisia kertomaan esimerkkejä onnistuneesta viranomaisviestinnästä ja toisaalta ehdottamaan, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Ehdotuksia on tullut yli 170.

Vielä on aikaa vaikuttaa! Esimerkkejä ja ehdotuksia voi lähettää virkakieliryhmälle elokuun loppuun saakka.

Pirkko Nuolijärven kirjoitus Kotus-blogissa