Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

”Stadiässä” on arjen myytti?

20.6.2013

Kielikello 2/2013

Helsinkiläiseksi ässäksi, stadiässäksi ja pissis-ässäksi kutsuttu terävä s näyttää olevan arjen myytti. Kielentutkijat eivät nimittäin ole pystyneet osoittamaan, että helsinkiläisten puheessaan tuottamat ässät poikkeaisivat muiden suomalaisten ässistä. Asiasta kertoo uusi Kielikello-lehti.

Kielikelloon kirjoittavan yliopistonlehtori Johanna Vaattovaaran mukaan Helsingin suomea -hankkeen tutkimukset todentavat, että ”helsinkiläinen s” on arjen myytti.

”Ideologinen konstruktio, joka ihmiselle voi olla tosi ilman, että piirteelle olisi selkeää vastinetta akustisessa, objektiivisessa todellisuudessa”, kirjoittaa Vaattovaara.

Kielteisiä asenteita

Vaattovaaran mukaan helsinkiläiseen puhekieleen kohdistuu yleisesti kielteisiä asenteita. ”Stadiässä” on yksi niistä ilmiöistä, joiden avulla helsinkiläisyyden olemusta kuvitellaan.

Asenteen juuret ovat syvällä historiassa. Vaattovaaran mukaan jäljet näyttävät johtavan 1800-luvulle Helsingin ruotsinkielisiin näyttelijättäriin. Heidän ”liian etiseen ässäänsä” kiinnitti huomiota ainakin kielimies E. N. Setälä Kotikielen Seurassa.

Myöhemmin tätä ”etistä ässää” on paheksuttu joissakin oikeakielisyys- ja puheoppaissa. Nykyään sihisevä ässä saatetaan esimerkiksi verkkokeskusteluissa yhdistää muun muassa iskelmätähtiin ja homoseksuaaleihin.

Moniääninen stadi

Helsinkiläisen puhekielen tutkimus on aiemmin keskittynyt lähinnä syntyperäisten, kantakaupungissa asuvien helsinkiläisten puheeseen. Helsingin suomea -tutkimushankkeessa lähtökohta on paljon laveampi.

Tutkittavana on kieli, jota kuulee 2000-luvun Helsingin keskustan kaduilla, lähiöiden ostareilla, koulujen pihoilla, raitiovaunuissa ja metroissa, kuvailee hanketta esittelevä tohtorikoulutettava Anu Rouhikoski Kielikellossa.

Hankkeessa on tekeillä kirja, jossa pääsevät ääneen niin paljasjalkaiset stadilaiset, maalta tulleet junantuomat kuin maahanmuuttajataustaiset nuoretkin. Stadin kielellistä kirjoa tutkivat lingvistit painottavat, että helsinkiläisyys ei ole pelkästään alueellinen käsite – helsinkiläisyys on myös sosiaalinen käsite.

Kirjan Helsingissä puhuttavat suomet on määrä ilmestyä alkuvuonna 2014. Teos yhdistelee useita kielitieteellisiä lähestymistapoja: muun muassa sosiolingvistiikkaa, keskustelunanalyysia, kieliasennetutkimusta ja etnografiaa.

 Teksti: Vesa Heikkinen

Kuva: Kielikellon 2/2013 kansi