Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kenelle tunnustus hyvästä kielenkäytöstä? Ehdota!

3.9.2013

Lokakuussa jaetaan ensimmäistä kertaa demokratiatunnustus. Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön ideoima tunnustus myönnetään tänä vuonna yhdelle kunnallishallinnon ja yhdelle valtionhallinnon toimijalle tai organisaatiolle. Tunnustuksen saajia valittaessa keskeinen kriteeri on hyvä virkakieli. Kuka sinun mielestäsi ansaitsisi tunnustuksen?

Tavoitteena on tunnustuksen avulla kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan entistä paremmin huomioon kansalaisten osallistumistarpeet.

Hyvä kieli keskiössä

Tunnustuksen myöntäjien mukaan selkeä ja ymmärrettävä kieli on yksilön oikeus ja osallistumisen perusedellytys. Hyvässä ja avoimessa hallinnossa on pitkälti kysymys hyvästä kielestä.

Ehdotuksia tunnustuksen saajiksi voivat tehdä kansalaiset, järjestöt ja yritykset sekä muut hallinnon kanssa yhteistyötä tekevät tahot. Saajiksi voi siten ehdottaa esimerkiksi joitain seuraavista toimijoista: kunta, kuntayhtymä, kunnan virasto tai toimintayksikkö; ministeriö, valtion virasto tai laitos; yksittäinen virkamies, viranhaltija tai työntekijä.

Arvi Lind valintaraadin johdossa

Tunnustuksen saajat julkistetaan Suomen Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön järjestämän demokratiapäivän yhteydessä 17. lokakuuta. Valintaraadin puheenjohtaja on Arvi Lind.

Ehdotukset tulee toimittaa 15.9.2013 mennessä valtiovarainministeriöön: sähköpostitse osoitteeseen avoinhallinto[ät]vm.fi tai postitse osoitteeseen VM/HO/Avoin hallinto, PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

Valtiovarainministeriön ohje ja kriteerit 15.8.2013

Teksti: Vesa Heikkinen ja Hanna Hämäläinen