Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

8.4.2014

Trettiotvå årgångar av Språkbruk nu gratis tillgängliga

Alla årgångar av den finlandssvenska populärvetenskapliga tidskriften Språkbruk finns på webben på adressen www.sprakbruk.fi. Från och med den 9 april är alla nummer, utom den senaste årgången, tillgängliga även för icke-prenumeranter. Språkbruks prenumeranter har dessutom tillgång till den senaste år gången.

Språkbruk är en populärvetenskaplig tidskrift om språk ur olika synvinklar, framför allt frågor som berör det svenska språket. Tidskriften ger också råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt och presenterar aktuell forskning. Intervjuer och recensioner av nyutkommen språklitteratur ingår också.

Språkbruk har utkommit sedan 1981 och ges ut med fyra nummer per år. Språkbruk ges ut av Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken.

Mer information:

Kontakta redaktionssekreterare Pia Westerberg tfn 0295 333 200 eller chefredaktör Charlotta af Hällström-Reijonen 0295 333 222, e-post: sprakbruk[ät]sprakinstitutet.fi.