Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Syyskuu 2012

Romanikielen oppikirja

Vauro! on ilmestynyt


Vauro! on Suomen romanikielen oppikirja edistyneille opiskelijoille. Kirja rakentuu alkeiskirjan Vaaguno! pohjalle. Siinä kuvataan puhutun ja kirjoitetun romanikielen eroja, erilaisia rinnakkaismuotoja sekä sitä, miten substantiivien ja verbien eri muotoja käytetään. Teos on tarkoitettu ensi sijassa romanikielen ja -kulttuurin yliopistotasoiseen opetukseen, mutta sitä voidaan käyttää myös muussa aikuisopetuksessa.

Kirjan lukukappaleiden aiheet on valittu niin, että ne heijastavat romanien elämän ja kulttuurin eri puolia. Kirjan yksitoista lukukappaletta käsittelevät muun muassa romanijärjestöjä, romanivanhusten elämää, terveydenhoitoa ja merkkipäiviä. Teoksessa pohditaan myös Euroopan romanien murteiden keskinäistä ymmärrettävyyttä.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Kimmo Granqvist, puh. 050 318 52 52, kimmo.granqvist[ät]helsinki.fi