Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

28.8.2012

Genreanalyysin käsikirja on ilmestynyt

Melkein kaikki mitä olet aina halunnut tietää tekstilajeista


Lähes kaikkea inhimillistä toimintaa voi lähestyä genren eli tekstilajin näkökulmasta. Hahmotamme, tulkitsemme ja jäsennämme todellisuuttamme tekstilajien avulla. Genren käsite on totuttu yhdistämään taiteeseen, mutta lajitteleminen, luokitteleminen ja tyypitteleminen liittyvät kiinteästi kaikkeen ajatteluun, havainnointiin ja toimintaan.

Millaisia genret ovat, ja miten ne oikeastaan vaikuttavat elämässämme? Miten ne ohjaavat vuorovaikutustamme ja mahdollistavat vallankäytön? Entä miten tekstilajeja voi tutkimuksessa lähestyä? Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) julkaisema Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja ottaa vastatakseen tämäntapaisiin kysymyksiin.

Käsikirja rakentaa siltoja eri alojen ja ajattelutapojen välille. Genreä on tutkittu useilla humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Tässä käsikirjassa eri näkökulmia tuodaan yhteen. Kirjoitetun ja puhutun kielenkäytön lisäksi pureudutaan musiikin, kuvien ja audiovisuaalisen viestinnän lajeihin.

Käsikirja on tulos monitieteisestä hankkeesta, jota Kotuksen tutkijat ovat vetäneet vuodesta 2006. Genreteeman ympärille kokoontui hankkeessa lähes sata humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijaa. Kirja sisältää laajan johdantoartikkelin lisäksi käsitekatsauksia, menetelmäartikkeleita ja tieteenalakatsauksia.

Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja sopii monenlaisiin tarpeisiin: tutkijoille informaation ja inspiraation lähteeksi, opiskelijoille oppikirjaksi, opettajille, toimittajille, kääntäjille ja kielenhuoltajille uusien ideoiden ja ratkaisujen pohjaksi. Kirjan lähtökohtana on tieteellinen tutkimus, mutta kirja toimii myös yleisenä tietokirjana.

Käsikirjan sisarjulkaisu Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä on ilmestynyt aiemmin tänä vuonna Kotuksen verkkojulkaisuna. Kotus on avannut verkkoon myös genresivut.

Lisätietoja: Vesa Heikkinen, puh. 0295 333 252, vesa.heikkinen[ät]kotus.fi
Käsikirjan esittely: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4507
Verkkojulkaisu: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/
Tekstilaji eli genre -verkkosivut: http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4498