Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

22.6.2011

Regeringen verkar för ett bättre myndighetsspråk

Språkens ställning och användning tas upp i regeringsprogrammet


Den nya regeringen har förbundit sig att verka för ett bättre myndighetsspråk. Enligt regeringsprogrammet ska en handlingsplan för utveckling av språket i lagstiftning och myndighetskommunikation utarbetas. Utveckling av lagspråket ska också ingå i åtgärdsprogrammet för en bättre reglering, som fortsätter under denna regeringsperiod.

Forskningscentralen för de inhemska språken anser att man genom handlingsplanen för myndighetsspråket kan påverka sådana strukturer och rutiner i myndigheternas arbete som utgör hinder för ett gott språkbruk. På det sättet kan förvaltningslagens krav på ett gott språk, som hittills inte haft önskad verkan, äntligen uppfyllas. I förvaltningslagen, som trädde i kraft 2004, står det att myndigheterna ska använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Lagen kräver dock inga specifika åtgärder för ett bättre myndighetsspråk.

I regeringsprogrammet nämns också att en nationell språkstrategi och en strategi för nationalspråken ska utarbetas. Forskningscentralen för de inhemska språken anser att handlingsplanen för myndighetsspråket och arbetet för ett bättre myndighetsspråk utgör en naturlig del av den nationella språkstrategin. ”Vi på Forskningscentralen för de inhemska språken är glada över att språkens ställning och användning uppmärksammas på olika sätt i det nya regeringsprogrammet”, konstaterar Forskningscentralens direktör Pirkko Nuolijärvi.

Mer information ges av

Pirkko Nuolijärvi, direktör, professor, tfn 020 781 32 20
Eivor Sommardahl, ledande språkvårdare, tfn 020 781 32 87 (från 4.7.2011)