Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

23.3.2011

Puolueet haluavat virkakielen parantamisen hallitusohjelmaan


Puolueiden mielestä seuraavan hallituksen pitää ryhtyä toimiin virkakielen parantamiseksi ja kirjata tämä myös hallitusohjelmaansa. Eduskuntapuolueista vain keskusta on epävarma kannastaan.

Puolueet näkevät hyvän virkakielen tuottavan suurta hyötyä yhteiskunnalle: se lisäisi kansalaisten intoa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja helpottaisi kansalaisten ja viranomaisten kanssakäymistä. Lisäksi hyvästä kielenkäytöstä koituisi säästöjä, kun asioiden hoitaminen sujuvoituisi. Puolueiden mielipiteitä selvitettiin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tekemässä kyselyssä.

Puolueiden näkemyksen mukaan viranomaisten pitäisi huolehtia paitsi kirjallisesta myös suullisesta viestinnästään. Kansalaisille olisi turvattava mahdollisuus myös tavata virkailijoita tai asioida puhelimitse. Kirjallista asiointia taas helpottaisi puolueiden mielestä se, että viranomaiset lisäisivät selkokielisen eli yksinkertaistetun tiedon ja ohjeiden määrää.

Yksi hyvä virkakielen parannuskeino olisi puolueiden mielestä säädöskielen lautakunta. Lautakunta linjaisi, miten säädösten valmistelijat toimisivat kielen selkeyttämiseksi. Monen puolueen mielestä lautakunta voisi aluksi olla määräaikainen. Puolueet kannattivat myös sitä, että hallinnon uusista nimistä olisi pyydettävä lausunnot Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselta.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus lähetti helmikuussa kyselyn virkakielen parantamisesta kaikille puoluerekisteriin merkityille 17 puolueelle. Vastausta pyydettiin puoluesihteeriltä tai puolueen puheenjohtajalta. Kyselyyn vastasi 14 puoluetta, joukossa kaikki nykyisen eduskunnan puolueet. Kyselyn tulokset ja kunkin puolueen vastaukset ovat nähtävillä tutkimuskeskuksen verkkosivuilla www.kotus.fi.

Lisätietoja:
erikoistutkija Aino Piehl, p. 020 7813 271, aino.piehl[ät]kotus.fi

Kyselyn tulokset ja kunkin puolueen vastaukset: www.kotus.fi
(www.kotus.fi/index.phtml?s=4190)

Katso myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tiedotetta 7.6.2010: Virkakieli poliittisten päättäjien asialistalle