Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

22.6.2011

Hallitus paremman virkakielen asialla

Kielten asema ja käyttö monipuolisesti esillä hallitusohjelmassa


Uusi hallitus on sitoutunut parantamaan virkakieltä. Hallitusohjelmaan sisältyy toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Säädöskielen kehittäminen mainitaan myös osana Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa, jonka toteuttamista jatketaan tällä hallituskaudella.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus arvioi, että virkakielen toimintaohjelmalla voidaan vaikuttaa sellaisiin viranomaistyön rakenteisiin ja järjestelyihin, jotka ovat olleet hyvän kielenkäytön esteenä. Näin voidaan viedä käytäntöön hallintolain hyvän kielenkäytön vaatimus, jolla ei tähän mennessä ole ollut toivottua vaikutusta. Vuodesta 2004 voimassa olleen hallintolain mukaan viranomaisten on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä, mutta laki ei velvoita mihinkään tiettyihin toimiin virkakielen parantamiseksi.

Hallitusohjelma sisältää myös kansallisen kielistrategian ja kansalliskieliä koskevan strategian laatimisen. Virkakielen toimintaohjelma ja työ viranomaiskielen parantamiseksi ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mielestä luonteva osa kansallista kielistrategiaa. ”Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa ollaan ilahtuneita siitä, että kielten asema ja käyttö ovat monipuolisesti esillä uudessa hallitusohjelmassa”, toteaa tutkimuskeskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi.

Lisätietoja:

Johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi, puh. 020 781 3220
Kielitoimiston johtaja Salli Kankaanpää, puh. 020 781 3240 (paikalla 23.6.2011 saakka)
EU-kielenhuoltaja Aino Piehl, puh. 020 7813 271 (paikalla 1.7.2011 saakka)
Virkakielen tutkija Ulla Tiililä, puh. 020 781 3294 (paikalla 23.6., 4.7.–15.7.2011)