Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

7.6.2010

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus vaatii:

Virkakieli poliittisten päättäjien asialistalle


Virkakielen selkeyttäminen on saatava poliittisen päätöksenteon asiaksi. Vuonna 2004 voimaan tulleeseen hallintolakiin sisältyy hyvän kielenkäytön vaatimus. Se on vihdoin vietävä käytäntöön. Tähän tarvitaan paitsi poliittista tahtoa myös rahaa.


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mielestä seuraavan hallituksen ohjelmaan pitää ottaa myös virkakielen parantamisen näkökulma. Hallitusohjelmaan olisi paikallaan sisällyttää ”Virkakielen politiikkaohjelma”, tai virkakieleen olisi muuten kiinnitettävä huomiota hallitusohjelmaa valmisteltaessa. Viranomaisten kielenkäyttöä on mahdollista parantaa ja viranomaisten toimintaa samalla tehostaa siten, että tästä koituu niin julkisen talouden säästöjä kuin parempia palveluja kansalaisille.

Hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kielilaki taas vaatii, että viranomaisten on vaalittava maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistettävä molempien kansalliskielten käyttämistä. Hyvän kielen velvoite välittyy monista muistakin säädöksistä, esimerkiksi tiedottamista ja viranomaispäätöksiä koskevista. Hyvään virkakieleen kuuluvat myös julkisten palvelujen ja hallintoalueiden nimet. Esimerkiksi sellaiset nimet kuin Destia, Stroke Unit ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto eivät täytä hyvän kielen vaatimuksia. Nimiasia on tärkeä yksityiskohta, ja se kertoo julkisessa hallinnossa vallitsevista kieliasenteista ja syvemmistä ongelmista. Nämä ongelmat konkretisoituvat kansalaisen arjessa mm. virkatekstien mutkikkuutena, raskaina virkerakenteina ja vaikeina sanoina.

Säädöksistä huolimatta virkakielen vaikeaselkoisuus on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Pahimmillaan epäselvä virkakieli on uhka kansalaisten oikeusturvalle ja demokratialle. Epäselvä kielenkäyttö on ristiriidassa myös avoimuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden kanssa. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tavoite on, että hyvän kielenkäytön periaate viedään politiikkaohjelman tai muun erillisrahoituksen myötä järjestelmällisesti ja päättäväisesti käytäntöön julkisessa hallinnossa. Jokaisen viranomaisen tulee tuntea vastuunsa siitä, että viestii ymmärrettävästi ja asiallisesti niin kirjallisesti kuin suullisestikin.

Lisätietoja:
Johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi, puh. 020 781 3220, pirkko.nuolijarvi[ät]kotus.fi
Erikoistutkija Vesa Heikkinen, puh. 020 781 3252, vesa.heikkinen[ät]kotus.fi

Liite: Virkakielen parantaminen poliittisen päätöksenteon asiaksi