Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

23.9.2010

Koltansaamea tekstinä ja äänenä


Koltan kieli on muuttunut erittäin uhanalaiseksi. Yhä vähemmän on tilaisuuksia, joissa kolttaa voi luontevasti käyttää, ja yhä enemmän on niitä, jotka turvautuvat suomen kieleen silloinkin, kun koltan käyttökin olisi mahdollista.

Vanhimmilla vielä elossa olevilla koltilla koltansaame oli ensisijainen kieli lähes kaikilla elämänalueilla. Talvi-iltaisin kokoonnuttiin laulamaan leuddeja, kertomaan perinteisiä kolttasatuja tai muistelemaan entisiä aikoja ja tapahtumia. Nuorempi väki kuunteli ja valmistautui viemään perinnettä aikanaan eteenpäin. Valtakielen paineessa koltan kieli uhkaa nyt syrjäytyä myös kodin ja kyläyhteisön sisäisenä yhteydenpidon välineenä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa aloitetussa hankkeessa videoidaan nykykoltan puhujia, litteroidaan vanhempia äänitallenteita ja toimitetaan näistä painetut julkaisut niin, että niitä on mahdollista samaan aikaan lukea ja kuunnella. Tämä kielenelvytykseen tähtäävä hanke toteutetaan yhteistyössä kolttien kanssa.

Hankkeen ensimmäisessä julkaisussa on näytteitä neljältä puhujalta. Vanhempaa aineistoa edustavat vuonna 1971 nauhoitetut Ååjjaž Fofanoff ja Marena Gauriloff ja uudempaa kieltä vuonna 2007 nauhoitetut Elias ja Jouni Moshnikoff. Teos ilmestyy sekä painettuna kirjana että verkkojulkaisuna (). Äänitteet voi kuunnella tai ladata Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkopalvelusta tai tilata CD-levyinä.

Julkaisu on tarkoitettu koltansaamen puhujille ja kielentutkijoille. Julkaisusta on iloa ja hyötyä kaikille niille, jotka haluavat olla siirtämässä esi-isien kieltä ja kulttuuria perinnöksi tuleville sukupolville.