Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

15.5.2009

Suomen kielen tulevaisuus


Kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus julkistetaan 26.5.2009. Vaikka suomi ylipäätään voi hyvin ja elää monipuolista elämää, sen käyttöala on Suomessa kaventunut, erityisesti luonnontieteissä ja tekniikan alalla sekä kansainvälisissä yhteyksissä. Ohjelman tavoitteena on luoda pohjaa suomen kielen käyttöä yhteiskunnassa lujittaville toimenpiteille niin, että suomi voi elää tulevaisuudessakin täysipainoisesti muiden kielten rinnalla.

Suomen kielen toimintaohjelma on tehty Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aloitteesta. Sen tekijöinä on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kieliteknologian asiantuntijoita.

Ohjelman kantavana ajatuksena on rinnakkaiskielisyys: suomen kieltä kannustetaan käyttämään aina kun mahdollista ja tarvittaessa muiden kielten rinnalla. Ohjelma ei taistele muita kieliä vastaan eikä vähättele niiden merkitystä nykyelämässä, vaan painottaa sitä, että suomi on Suomessa keskeinen kieli yhteiskunnan kaikilla aloilla, ja korostaa samalla monipuolisen kielitaidon merkitystä.

Toimintaohjelmassa käsitellään muun muassa suomen kielen ja muiden kielten käyttöä koulumaailmassa, korkeakouluopinnoissa, tieteen kielenä, yritysmaailmassa ja mediassa, suomen kielen merkitystä kieliteknologiassa, suomen kieltä koskevaa kielilainsäädäntöä sekä suomen kielen käyttöä kansallisessa hallinnossa ja EU:n toimielimissä. Kussakin luvussa esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja käsitellään myös sitä, ketkä niiden toteuttamisesta ovat erityisessä vastuussa.

Ohjelman pääsuosituksena on, että Suomen valtio asettaa työryhmän laatimaan kielipoliittista ohjelmaa, joka ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon Suomessa käytettävät kielet ja opiskeltavien kielten tarpeen ja jonka osana on suomen kielen toimintaohjelma.

Suomen kielen tulevaisuus julkistetaan 26.5.2009 klo 15 Helsingissä Tieteiden talossa ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.kotus.fi.

Lisätietoja:

Johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, puh. 020 781 3220

Erikoistutkija Sari Maamies
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, puh. 020 781 3255