Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Maaliskuu 2009

Kirjoita omin sanoin

Suomen vähemmistökielten kirjallistuminen


Mahdollisuus kirjoittaa omalla äidinkielellä on useimmille suomalaisille itsestäänselvyys, mutta esimerkiksi koltansaameen alettiin luoda yhtenäistä kirjoitustapaa vasta 1970-luvulla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Opetushallitus järjestivät maaliskuussa 2009 Kansainvälisen äidinkielen päivän seminaarin, jossa käsiteltiin Suomen vähemmistökielten kirjallista käyttöä monesta eri näkökulmasta.

Seminaarissa julkistettiin Omin sanoin -verkkojulkaisu, jossa käsitellään pohjois-, inarin- ja koltansaamen, Suomen romanikielen sekä viittomakielen kirjallistumista. Julkaisu on suomenkielinen, mutta sen eri kieliä käsittelevät artikkelit ovat myös asianomaisella kielellä. Verkkojulkaisu on vapaasti luettavissa osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6/.

Tarkempia tietoja antaa osastonjohtaja Klaas Ruppel, puh. 020 7813 278, sähköposti klaas.ruppel[ät]kotus.fi.


Omin sanoin – kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6, Helsinki 2009
URN: ISBN 978-952-5446-37-1, ISSN 1796-041X

Sisällys

 • Klaas Ruppel: Esipuhe
 • Pirkko Nuolijärvi: Kirjallistuminen kielisosiologisena ja sosiolingvistisenä ilmiönä
 • Sophia Capdeville: Suomen saamenkielisten painotuotteiden alkutaival. Ensimmäisistä saamennoksista saamenkieliseen kirjallisuuteen
 • Satu Mosnikoff: Kirjallistumisen vaikea taival: koltansaamen tapaus
 • Petter Morottaja: Inarinsaamelaisten kirjallisuuden ensiaskel ja askel sen jälkeen
 • Marja-Liisa Olthuis: Kirjakieli ja sen synty – inarinsaamen näkökulma
 • Jouni Moshnikoff: Koltansaamen kieli
 • Tiina Sanila: Älä antaudu!
 • Kaarina Vuolab-Lohi: Saamenkieliset paikannimet Suomessa ja Norjassa
 • Kimmo Granqvist: Suomen romanin kirjallinen perinne ja kirjoittaminen
 • Henry Hedman: Romanikieli elämäni varrella
 • Mertsi Lindgren: Mertsi Lindgrenin tie romanikielen opettajaksi
 • Leena Savolainen: Viittomakielen kirjallistuminen Suomessa
 • Päivi Mäntylä ja Pia Taalas: Äidinkieli