Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

11.1.2008

Vepsän sanasto verkossa


Itämerensuomalaisten kielten tutkijan professori Lauri Kettusen (1885–1963) kokoama vepsän kielen sanasto on julkaistu sähköisenä Kotuksen aineistopalvelu Kainossa osoitteessa http://kaino.kotus.fi/sanat/vepsa/. Verkkosanasto perustuu Kettusen vuosina 1917–18 ja 1934 kokoaman laajan sanakirjan käsikirjoitukseen ja kenttämuistiinpanoihin. Sanatietoja aineistossa on noin 15 000.

Vepsän sanoja voi etsiä aakkosselauksen tai merkityksenselityksen avulla. Sanoja voi hakea myös pitäjittäin.

Vepsän kielialue on supistunut merkittävästi 1900-luvun aikana. Vepsää äidinkielenään puhuvia oli 1920-luvulla vielä yli 30 000, nykyään vain noin 4 000. Sähköinen vepsän sanasto dokumentoi katoamisuhan alaisen kieliyhteisön kulttuuriperimää ja tukee kielen elvyttämispyrkimyksiä. Vepsän kielitilanteesta on tarkempaa tietoa Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen verkkosivuilla http://www.helsinki.fi/hum/sugl/vepsaproj/.

Muihin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sähköisiin aineistoihin voi tutustua osoitteessa http://kaino.kotus.fi/aineistot/. Lähiaikoina Kainossa julkaistaan etymologinen viitetietokanta. Se sisältää viittauksia julkaisuihin, joissa on käsitelty suomen sanojen etymologiaa. Aineisto on koottu erityisesti sanakirjatyön apuneuvoksi, mutta siitä on hyötyä myös muussa kielitieteellisessä tutkimuksessa.

Lisätietoja Kotuksen aineistoista antaa tutkija Toni Suutari, puh. (09) 7315 299, sähköposti toni.suutari[ät]kotus.fi.

Lisätietoja vepsän kielestä antaa professori Riho Grünthal, puh. (09) 191 40001, sähköposti riho.grunthal[ät]helsinki.fi.