Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kielitoimiston kurssien vaikuttavuutta tutkittu

Kömpelön kielen taustalla kiire ja vakiopohjat

Tekstien vakiopohjat ja kirjoittajan kiire ovat keskeisiä syitä siihen, miksi tekstejä ei muotoilla niin selkeiksi kuin haluttaisiin. Kielenkäytön kursseilla on toisaalta vaikutusta kirjoittamiseen, mutta niille pääsee liian harvoin. Nämä seikat kävivät ilmi kyselyssä, jossa selvitettiin, soveltavatko Kielitoimiston kursseilla käyneet saamiaan ohjeita työssään, ja jos eivät sovella, miksi eivät.

Kyselyyn vastanneet soveltavat keskimäärin 84:ää prosenttia kaikista niistä vinkeistä, joita he ovat kurssilla saaneet. Lähes 60 % kuitenkin kokee saaneensa koulutusta liian vähän, eikä kukaan ole sitä mieltä, että koulutusta on ollut liikaa.

Hyvänäkin pidettyjä ohjeita ja periaatteita jätetään noudattamatta, kun kirjoittamisessa käytetään työpaikan valmiita tekstipohjia, joita ei voi muokata. Tällä perusteltiin 23 % soveltamatta jättämisistä. Vakiopohjat rajoittavat erityisesti sananvalintaa ja tekstikokonaisuuden rakentamista eli juuri niitä piirteitä, joita vaihdellen teksti saadaan suunnatuksi eri lukijoille. Toiseksi yleisin syy ohjeiden soveltamatta jättämiselle on kiire, johon viitattiin niin ikään yli viidenneksessä perusteluista.

Sekä kiire että vakiopohjien käyttö viestivät samasta ilmiöstä: nykyään tekstejä on tuotettava paljon ja nopeasti. Kyselytuloksista voi päätellä, että miltei puolet tekstien heikkouksista juontaa juurensa tehokkuuden vaatimuksesta.

Jos tekstien laatua halutaan parantaa, kirjoittajien koulutus siis kannattaa, mutta se ei yksin riitä. Myös kirjoittamisen olosuhteita on parannettava. Selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja virheettömyyttä teksteiltä vaativat muun muassa hallintolaki ja asetus potilasasiakirjojen laatimisesta.

Vaikuttavuuskyselyn kohderyhmänä oli organisaatioita, jotka olivat tilanneet vähintään päivän mittaisen kurssin vuosina 2002–2005. Kysely lähetettiin vastaajille sähköisesti keväällä 2007. Vastaajina oli valtion ja kunnan laitoksia sekä yksityisiä yrityksiä. Vastauksia saatiin yhteensä 176, ja ne tulivat 31 eri organisaatiolta.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Annastiina Viertiö, annastiina.viertio[ät]kotus.fi, puh. 020 781 3303

Tutkija Ulla Tiililä, ulla.tiilila[ät]kotus.fi, puh. 020 781 3294 (palaa lomalta 30.6.)

Tiedote julkaistu 13.6.2008.