Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Suomiko tieteen kieli?

Keskustelutilaisuus suomen kielen oikeuksien 150-vuotisjuhlavuoden päättyessä. Tilaisuus järjestetään maanantaina 25.11.2013 klo 12.00‒16.30 Tieteiden talon salissa 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Tilaisuus on kaikille avoin.

Ohjelma:

Klo 12.00‒12.15  Tilaisuuden avaus

Professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten keskus

Klo 12.15‒13.00  Suomentaja Kimmo Pietiläinen, Terra Cognita:

Miksi suomen kielen arvostus vähenee oppineisuuden lisääntyessä?

”Suomi on luopumassa suomen kielestä. Yliopiston opiskelijoita koulutetaan englanniksi, vaikka suurin osa heistä tekee elämäntyönsä Suomessa. Eliitti luulee, että hienoja ajatuksia tuotetaan vain vieraalla kielellä. Kuitenkin suuret ajatukset ajatellaan aina omalla äidinkielellä. Sitä jokainen ymmärtää kielistä parhaiten.”

Klo 13.00‒13.45 Dekaani Anna Mauranen, Helsingin yliopisto:

Tieteen kansalliset ja kansainväliset kielet

”Tiede on luonteeltaan kansainvälistä. Myös ensimmäiset yliopistot olivat läpeensä kansainvälisiä, mitä helpotti se, että Euroopassa oppineet käyttivät latinaa yhteisenä kielenään. Kansainväliset kielet ovat sittemmin vaihtuneet nykykieliin, viimeisimpänä englantiin, mutta etenkin valistusajalta lähtien myös kansallisia kieliä on käytetty tieteen kielinä. Kansallisille ja kansainvälisille kielille on vähitellen kehittynyt työnjako tutkimuksessa ja korkeimmassa opetuksessa – molempia tarvitaan.”

Klo 13.45‒14.15  Kahvi

Klo 14.15‒15.00  Professori Pertti Haaparanta, Aalto-yliopisto:

Talouskeskustelun mieli ja kieli

”Käsittelen termejä, niiden mielen muutoksia, kun niitä käännetään, ja sellaisten termien kuin ”kestävyysvaje” vähän orwellmaista käyttöä. Kysyn esimerkiksi, että jos kestävyysvaje kuvaa jonkin pitkän ajan ongelman sisältöä nykyhetkellä, niin miten vaje voi muuttua vuoden kahden sisällä kaksinkertaiseksi.”

Klo 15.00‒15.45  Professori Tiina Onikki-Rantajääskö, Helsingin yliopisto: Toiminnan paikat – Julkaisufoorumi ja Tieteen termipankki

”Kielelliset valinnat ovat jokapäiväistä toimintaa, myös tiedeyhteisössä. Kommentoin muutamia hankkeita, joissa tiedeyhteisön jäsenet omalla aktiviteetillaan vaikuttavat eri kielten asemaan ja käyttömahdollisuuksiin tieteen kentällä. Julkaisufoorumi luokittaa tieteellisiä julkaisukanavia laadun perusteella, Tieteen kieli pitää esillä suomenkielistä tiedejulkaisemista ja Tieteen kansallinen termipankki kokoaa eri tieteenalojen tutkijoita termityöhön Tieteen termipankin internet-alustalle kehittämään suomen kieltä tieteen kielenä ja helpottamaan tieteen rinnakkaiskielisyyttä.”

Klo 15.45‒16.15  Keskustelua

Klo 16.15‒16.30 Päätössanat

Jaakko Juteini -seuran puheenjohtaja, filosofi Eero Ojanen

 

Järjestäjät: Jaakko Juteini -seura ry, Kotikielen Seura ry ja Kotimaisten kielten keskus