Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Ilmoitukset ja tiedotteet

Näille sivuille kootaan tietoa Kotimaisten kielten keskuksen tapahtumailmoituksista ja muista ilmoituksista. Sivuille kootaan laajemminkin tietoa kieleen liittyvistä luennoista, seminaareista, konferensseista ja muista tapahtumista.

Kotimaisten kielten keskus julkaisee toisinaan myös tiedotteita toimintaansa liittyvistä asioista. Tiedotteet kootaan näille sivuille.


Uusimmat ilmoitukset

19.2.2019 Jatka tarinaa -tapahtuma Kalevalan päivän aattona

Tapahtumassa jaetaan suullista perimätietoa ja luodaan uutta.

Lue lisää

 

17.1.2019 Seminaari kielestä ja syrjäytymisestä

Miten selkokielen avulla voidaan tukea kielellisesti heikossa asemassa olevia?

Lue lisää


Uusimmat tiedotteet

11.12.2017 10.00

Digitaalinen Nimiarkisto avautuu

Kattavat tiedot Suomen paikannimistöstä verkossa.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on digitoinut sadan vuoden aikana kerätyt paikannimikokoelmat ja avaa ne digitaalisessa Nimiarkistossa kaikkien käyttöön 11.12.2017. Digitaalinen Nimiarkisto on yksi Suomi 100 -juhlavuoden hankkeista. Digitaalinen Nimiarkisto ei ole vain historiallisen tiedon lähde, vaan se tulee pian tarjoamaan jokaiselle mahdollisuuden osallistua tietojen rikastamiseen ja uuden tiedon keräämiseen, jotta koko Suomen paikannimistöstä on kattavat ja ajantasaiset tiedot myös tulevaisuudessa. Paikannimitietoja tarvitaan niin tutkimuksessa kuin vaikkapa karttanimistön tarkastuksessa ja kuntien nimistönsuunnittelussa. Paikannimet ovat myös osa aineetonta kulttuuriperintöämme.

Alkuvaiheessa digitaalinen Nimiarkisto sisältää keskeisimmän osan suomenkielisistä nimistä, joita on kerätty kaikkiaan noin 2,7 miljoonaa. Suomen ruotsinkielinen paikannimistö, noin 380 000 nimitietoa, liitetään palveluun myöhemmin yhteistyössä Svenska litteratursällskapetin kanssa. Saamenkielisen paikannimistön mukaan saamista edistetään yhteistyössä eri saamelaisyhteisöjen kanssa. Sisältöjen täydentäminen ja palvelun kehittäminen jatkuvat vaiheittain.

Alun perin paikannimitiedot on kirjoitettu käsin tai koneella paperikorteille, joista tietokantaan on poimittu keskeisin tietosisältö, kuten nimen hakuasu, paikan laji, sijaintitiedot, kerääjä, keruuvuosi ja pitäjä. Sijainnit on merkitty paperikarttoihin, jotka on myös digitoitu ja joiden avulla tietokantaan on lisätty nimettyjen paikkojen pistekoordinaattisijainnit. Paikannimitietokanta on avoimesti käytettävissä Creative Commons -lisensoituna. Lisäksi alkuperäisaineisto eli kortit ja keruukartat tulevat tarjolle kuvatiedostoina, osin vapaasti ja osin kirjautuneille käyttäjille.

Nimiarkiston käyttämiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Selainkäyttöliittymän kautta voi tehdä helposti teksti- ja karttapohjaisia hakuja. Samoin pian voi osallistua aineiston rikastamiseen täydentämällä olemassa olevia aineistoja tai tallentamalla tietoja uusista nimistä. Vaativammissa tarpeissa voi hyödyntää paikkatiedon kyselyrajapintapalvelua.

Digitaalinen Nimiarkisto
Digitaalisesta Nimiarkistosta kotus.fi-sivuilla

Julkistamisseminaarin ohjelma 11.12.2017

Yhteydenotot: nadigi [ät] kotus.fi

Palaa otsikoihin