Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Viestintä

Kysymys: Milloin on alettu puhua viestinnästä?

Vastaus: Sana viestintä on otettu yleiseen käyttöön vuonna 1966. Viestintä samoin kuin viestin ja joukkoviestimet syntyivät suomen kielen tutkijoiden Terho Itkosen (1933–1998) ja Jorma Toivaisen yhteisen pohdiskelun tuloksena, kun Toivainen tarvitsi käännöstyössään sopivaa suomenkielistä vastinetta englanninkieliselle termille communication. Itkonen kertoo sanojen synnystä useaan otteeseen aikakauslehti Virittäjän sivuilla (esimerkiksi Virittäjä 72 1968: 222). Itkonen puoltaa kirjoituksissaan myös Toivaisen käyttämää verbiä viestiä.

Näiden sanojen kantana on viesti, joka on lainaa venäjän sanasta vest́ ’sanoma, viesti, tieto; huhu, uutinen’.

Vastaaja: Kirsti Aapala