Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Seminaari

Kysymys: Seminaari on varmaan lainattu jostain, mutta mistä, ja mitä sana on tarkoittanut?

Vastaus: Sanan ensimmäisiä esiintymiä suomen kielessä on seminarium. Sana tarkoitti 1800-luvun alkupuolella lähinnä pappien tai opettajien valmistuslaitoksia. Yliopisto- ja tiedekäyttöön sana siirtyi vasta myöhemmin. Muoto seminarium paljastaa sanan alkuperän: se on lainautunut ruotsin seminarium-sanan kautta latinasta, jossa seminarium on taimitarha. Sanan merkitys on siis historian saatossa muuttunut konkreettisesta tainten kasvatuksesta pappis- ja opettaja-alkujen kasvattamiseen ja opiskelijoiden kouluttamiseen.

Latinan seminarium on johdos sanasta semen, joka tarkoittaa siementä. Suomen siemen-sana ei suinkaan ole lainaa latinasta, vaikka sanat muistuttavatkin toisiaan. Hyvin, hyvin kaukainen yhteys sanoilla kuitenkin on, sillä suomen siemen on lainattu balttilaiskielistä (vrt. muinaispreussin semen ’siemen’), ja balttilainen ja latinan sana periytyvät loppujen lopuksi samasta kantaindoeurooppalaisesta sanasta.  

Vastaaja: Klaas Ruppel

Lähde: Kalevi Koukkunen: Atomi ja missi. Vierassanojen etymologinen sanakirja, 1990.

Tammisaaren seminaari. Puupiirros: Olsen. 1875. Suomen Kuvalehti. Kuva: Museovirasto.
Tammisaaren seminaari. Puupiirros: Olsen. 1875. Suomen Kuvalehti. Kuva: Museovirasto.