Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Passi

Kysymys: Miksi viranomaisten myöntämä matkustusasiakirja on suomeksi passi ja englanniksi passport?

Vastaus: Latinan askelta tarkoittavaan sanaan passus palautuu kokonainen joukko erilaisia sanoja. Ensinnäkin latinan passus on ranskan askelta ja käyntiä tarkoittava sanan pas kautta lainautunut eri kieliin tarkoittamaan vuoristosolaa, siis kohtaa, josta pääsee kulkemaan muuten vaikeakulkuisella seudulla (vrt. englannin pass, saksan Pass, ruotsin pass).

Latinan sanasta johdettuun verbiin perustuu ranskan passer ’kulkea ohi, päästä’, ja tästä verbistä ja aikaisemmin läpikulkuakin tarkoittaneesta sanasta port ’satama’ on muodostettu ranskan matkustuspapereita tarkoittava passeport (josta englannin passport). Italian kielessä vastaava muodoste on passaporto. Italian sana on lainautunut saksaan, jossa loppuosa on aikojen kuluessa hioutunut pois, joten sana on nykysaksassa Pass. Sieltä se on lainautunut ruotsin kautta suomen kieleen ja saanut asun passi.

Latinan askelta tarkoittavaan sanaan passus palautuu loppujen lopuksi myös verbi passata eri merkityksissään. Sanassa passepartout ’kehyskartonki, -pahvi’ on ranskan verbi passer ja sana tarkoittaa sanantarkasti ”sopii kaikkeen”. Ja kun asia on ”passé”, se on ”kulkenut ohi”.

Vastaaja: Klaas Ruppel