Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Mainos

Kysymys: Mistä tulee sana mainos? Onko se johdos jostakin?

Vastaus: Sanan mainos keksi yksi 1900-luvun nimekkäimmistä kielenhuollon asiantuntijoista, E. A. Saarimaa, vuonna 1928. Hän ehdotti sitä korvaamaan vierasperäistä reklaamia.

Mainoksella on kiinnostava tausta: se on johdettu murteissa käytetystä verbistä mainoa, joka tarkoittaa ihmettelemistä ja kehumista. Verbi on ollut tuttu osassa Peräpohjan ja Länsipohjan murteita, jonne se on lainattu saamesta (vrt. pohjoissaamen máidnut ’kehua, kiitellä, ylistää’). Saameen sana on puolestaan tullut suomesta: sen lähtökohtana on suomen mainita-verbi. Lainaketju ei pääty tähän, sillä suomen mainita on vanha laina germaanisista kielistä. Sillä taholla vanhaa lähtömuotoa edustaa nykykielissä esimerkiksi saksan verbi meinen ’arvella, luulla’.

Vastaaja: Kirsti Aapala

Kielitoimiston sanakirja: mainos