Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Maaliskuu

Kysymys: Miten selittyy kuun nimi maaliskuu?

Vastaus: Vuoden kolmannen kuukauden nimen alkuperästä on esitetty kaksikin vaihtoehtoista ja edelleen epävarmoina pidettävää selitystä. Toisen mukaan maaliskuu liittyisi sanaan maa tai oikeastaan siitä johdettuun adjektiiviin maallinen, ja nimitystä on selitetty siten, että maaliskuussa maa alkaa paljastua. Tässä yhteydessä on viitattu myös siihen, että kaakkoishämäläisiin murteisiin kuuluvassa Kymenlaaksossa kuukauden nimitys on maalliskuu. Kyseessä on kuitenkin seudulle ominainen murrepiirre: pääpainollisen tavun pitkän vokaalin tai diftongin jäljessä yksinäis-l:n sijaan on tietyissä sanoissa geminaatta. Sama koskee l:n lisäksi myös m:ää, n:ää ja r:ää. Maalliskuun ohella seudun murteessa on puhuttu myös esimerkiksi vaimmosta, huonneesta, koirrasta ja saalliista.

Kiinnostavampi äänteellinen murrepiirre on se, että laajalti savolaismurteissa maaliskuu ei olekaan moaliskuu tai mualiskuu vaan maaliskuu: pitkä-a on siis säilynyt. Tämä voisi viitata siihen, että sana ei olisi murteessa kovin vanha ja se olisi omaksuttu joko kirjakielestä tai naapurimurteista. Samaan on kiinnittänyt huomiota myös Alpo Räisänen Kainuun murteiden äännehistoriassaan (I osa, s. 33–34). Maininnan arvoinen on myös lyhytvokaalinen asu maliskuu, jota on käytetty etenkin Pohjois-Karjalassa.

Toinen selitys yhdistää kuukauden nimeen mahlaan: maaliskuussa mahla alkaa virrata. Suomen vanhassa kirjakielessä ei ole kuitenkaan tietoja sanasta mahlakuu, eikä siitä murteissakaan ole varmoja vanhoja tietoja. Elias Lönnrot kyllä mainitsee mahlakuun maaliskuun nimenä sanakirjassaan vuonna 1874, mutta on mahdollista, että hän on ottanut sanan tarjolle kirjaansa, kun tunsi sen virosta. Mahlakuu on virossa vanha maaliskuun nimitys. Lönnrotilla oli yhteyksiä Viroon, ja hänen tiedetään käyneen siellä keräämässä erilaisia kielenaineksia. On otettava huomioon myös, että toisin kuin etelämpänä Virossa Suomessa mahla alkaa virrata ennemminkin vasta huhtikuussa. Äännehistoriallisestikaan maaliskuun yhdistäminen mahlaan ei vaikuta täysin uskottavalta.

Vastaaja: Kirsti Aapala


Kielitoimiston sanakirja: maaliskuu