Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kriisi

Kysmys: Kahdella konsonantilla alkava sana kriisi on varmasti vierasperäinen, eikö niin?

Vastaus: Sana kriisi on tullut suomen kieleen ruotsin ja latinan kautta kreiken kielestä. Klassisessa kreikassa krísis on ’erottaminen, ratkaisu, arvostelu, oikeuden päätös, oikeudenkäynti, taudinkäänne’. Sana on johdettu kreikan krī́nein-verbistä, joka tarkoittaa erottamista, valitsemista, ratkaisemista ja tuomitsemista. Tähän kreikkalaiseen verbiin perustuvat myös esimerkiksi sanat kriittinen, kritiikki ja kriteeri.

Kreikkalainen sana lainautui latinaan muodossa crisis ja merkityksessä ’ratkaiseva käänne’. Ruotsissa kris-sanalla oli ilmeisesti ensin lääketieteellinen merkitys (vrt. epikriisi ’hoitotiivistelmä’), myöhemmin myös merkitys ’pulmallinen tilanne’.

Lähde: Kalevi Koukkunen: Atomi ja missi. Vierassanojen etymologinen sanakirja. WSOY, 1990.

Vastaaja: Klaas Ruppel

Lue myös:
Maija Länsimäki: Lama, pula ja kriisi. Matalasuhdanteen sanastoa (Kielikello, 4/1993)


Kielitoimiston sanakirja: kriisi, kriittinen, kritiikki, kriteeri