Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Konttori

Kysymys: Mistä kaukaa on tullut konttori?

Vastaus: Toimistoa ja virastoakin tarkoittava konttori on aikaisemmin tarkoittanut myös säilytyshuonetta, komeroa. Samat merkitykset on ruotsin sanalla kontor, josta suomen sana on lainautunut. Ruotsiin sana on tullut saksan kautta ranskasta, jossa comptoir tarkoittaa myyntikonttoria, kauppa-asemaa, myyntipöytää ja aikaisemmin pöytää, jonka päällä toimitettiin laskuja. Sana onkin johdettu laskemista tarkoittavasta verbistä compter, joka puolestaan on peräisin latinan verbistä computare ’laskea yhteen’. Tämä verbi (josta juontuu monen kielen tietokonetta tarkoittava sana, vrt. englannin computer) koostuu etuliitteestä com- ’yhteen’ ja verbistä putare ’laskea, arvioida; selvittää, puhdistaa’.

Suomen murteissa konttori on hyvin yleisesti tarkoittanut säilytyskomeroa. Muutenkin konttorilla on murteissa oma elämänsä: käymälää on voitu kutsua leikillisesti hätää kärsivien konttoriksi, ja peräpohjalaismurteissa konttori on pieni erillinen porokarsina ison poroerotusaitauksen vieressä. Tämä merkitys lienee lainaa saamesta (vrt. pohjoissaamen konttor), jossa porotalouteen liittyvä merkitys lienee kehittynyt merkityksestä ’toimisto’. Saamen sana on lainaa osin skandinaaviselta taholta, osin suomesta.

Vastaaja: Klaas Ruppel

Lähde: Kalevi Koukkunen: Atomi ja missi. Vierassanojen etymologinen sanakirja. WSOY, 1990.

Kielitoimiston sanakirja: konttori

Suomen murteiden sanakirja: konttori