Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Algebra ja algoritmi

Kysymys: Liittyvätkö algebra ja algoritmi jotenkin yhteen, ja onko algoritmissa rytmiä?

Vastaus: Sanat liittyvät toisiinsa, mutta eri tavalla kuin kenties olettaa. Sana algebra juontuu arabian kielestä, jossa al-djabr tarkoittaa murtuneen luun päiden yhteen sovittamista. Tätä sanaa käytti matemaatikko Muḥmmad ibn Mūsā al-Khwārizmīn laskuopissaan 800-luvulla, ja hän tarkoitti sillä negatiivisen luvun palauttamista positiiviseksi viemällä se yhtälön toiselle puolen. Latinaan sana on lainautunut muodossa algebra.

Mainitun vuosina 790–840 eläneen matemaatikon mukaista laskuoppia kutsuttiin hänen nimensä mukaisesti latinaksi sanalla algorismus. Myöhemmin sana mukautui kreikan lukua tarkoittavan sanan arithmós vaikutuksesta algoritmiksi, joten rytmi-sana ei liity tähän mitenkään. Algorithmus oli siis laskemisen säännöstö desimaalijärjestelmässä, arabialaisin numeroin ja peruslaskutapojen mukaan. Binaarijärjestelmää hyödyntävässä tietotekniikassa algoritmi on Kielitoimiston sanakirjan mukaan sarja täsmällisesti määritettyjä käskyjä tai toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi.

Yhteistä sanoilla algebra ja algoritmi on se, että ne pohjautuvat arabialaisen matemaatikon nimeen ja hänen laskuoppiinsa. Sanojen sama alkutavu johtuu siitä, että molemmissa sanoissa se palautuu arabian määräiseen artikkeliin al-. Ja se, että laskemme nykyään arabialaisin numeroin, on myöskin tämän arabialaisen matemaatikon ja hänen laskuoppinsa ansiota.

Vastaaja: Klaas Ruppel

Lähde: Kalevi Koukkunen: Atomi ja missi. Vierassanojen etymologinen sanakirja, 1990.


Algebrassa on päästy juuriopin opiskeluun. Eldanka-lyseo, 1943. Kuva: Unto Laukka. Sotamuseo.
Algebrassa on päästy juuriopin opiskeluun. Eldanka-lyseo, 1943. Kuva: Unto Laukka. Sotamuseo.