Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Mistä tulee etunimi Soile?

Nimen merkitys on epävarma. Soile saattaa olla taustaltaan luontoaiheinen, sillä esimerkiksi Lönnrotin sanakirjassa (1880) yhdistetään soile sanaan soilu, joka tarkoittaa ’revontulten loimua’. Sanakirjassa ovat myös verbit soilua ja soilehtia merkityksessä ’keinuvaa, lipuvaa tai välkkyvää liikehdintää’.

Suomen murteissa tunnetaankin soilehtia, ja pääosin hämäläismurteissa sen merkitys onkin ’revontulten, salaman sekä liekkien liikehdintä’. Myös murresanasta soilu samalla murrealueella on saatu merkitykseksi ’salaman tai revontulten valoviirut’, ’ukkosen leiskunta’ tai ’valkean kajastus’.

Soilesta on käyttötietoja naisennimenäkin jo 1800-1900-lukujen vaihteesta. Almanakkaan nimi otettiin kuitenkin vasta 1964. Soilet viettävät nimipäiväänsä 3. syyskuuta. Suosituimmillaan etunimi on ollut 1940–1970-luvuilla.

Nimipäivät © Yliopiston almanakkatoimisto


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången