Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Mistä tulee Luumäen paikannimi Kangasvarsi?

Nimiarkiston pitäjänkokoelmassa luonnehditaan Kangasvartta yleisnimitykseksi Luumäen aseman seudulle Salpausselän harjanteella ja sen varrella.

Luumäen historiassa (Kumpulainen - Miettinen 1992, s. 72) kerrotaan, että 1700-luvun lopulta pitäjä jaettiin monissa yhteyksissä kahteen kulmakuntaan: Kangasvarteen ja Valkolaan. Kangasvarren kulmakuntaa lienee alkuaan ollut suppeimmillaan Jurvalan seutu.

Sana kangas tunnetaan laajalti tarkoittamassa hiekkaperäistä, metsää kasvavaa harjannetta. Kangas-alkuiset nimet viittaavatkin usein kangasmetsämäisiin paikkoihin. Varsi taas määritellään tien, joen tms. pitkänomaisen muodostuman sivuksi, vierukseksi.  Kun ollaan jonkin varressa, ollaan tietyn reitin tai väylän sivussa tai läheisyydessä. Nimi Kangasvarsi on läpinäkyvä, mutta se, mihin väylään nimellä viitataan, minkä varressa ollaan, jää tulkittavaksi.  Ainakin Salpausselän harjanne on aivan Kangasvarren alueen vieressä, ja tähän myös kokoelmatiedossa viitataan. On myös mahdollista, että sana varsi voisi kuvata alueen pitkänomaista muotoa. Kangasvarsi ulottunee Jurvalasta Luumäen aseman seudulle, Kangasvarren koulu sijaitsee Parolan tilan lähellä.