Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Laskeusin ja esittäysin

Kysymys: Mihin murteeseen kuuluvat muistelmatekstissä esiintyvät verbimuodot laskeusin (= laskeuduin) ja esittäysin (= esittäydyin)? Onko kyseessä Kainuun murre?

Vastaus: Imperfektimuodot laskeusin ja esittäysin tulevat hiukan toisenlaisesta verbijohdoksesta kuin laskeutua, esittäytyä, nimittäin samaa merkitsevistä johdoksista laskeuda/laskeuta ja esittäydä/esittäytä. Sekä Kainuussa että Peräpohjolassa käytetään hyvin yleisesti tätä tyyppiä.

Muoto-opin arkiston kokoelmissa on Kainuusta runsaasti tietoja tämän tyypin menneestä aikamuodosta, esimerkiksi antaosi (= antautui), halavaosi, jättäösi, keäriysi (= kääriytyi), kippeösi, palaosi (= palautui), pillaosi, taotiusi (= ”tautiutui”, sairastui), tympeösi (= ”tympeytyi”, kyllästyi).

Vastaaja: Suomen murteiden sanakirjan toimitus


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången