Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kuukauden sanat 2017

29.9.2017 11.00

Pelastaja

Kotimaisten kielten keskuksen valitsema kuukauden sana syyskuussa 2017 on pelastaja.

Syyskuun puheenaiheena on ollut sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön pyrkiminen ja erityisesti suhtautuminen sukupuoleen viittaaviin ammattinimikkeisiin. Mies-loppuisten nimikkeiden korvaamiseksi on laadittu ehdotuksia, yhtenä esimerkkinä sanan palomies muuttaminen pelastajaksi.

Monelle tämä näyttää tulleen uutena asiana, vaikka palomieshän on jo nyt pelastaja: Pelastusopistossa suoritettava pelastajatutkinto antaa valmiuden palomiehen tai palomies-sairaankuljettajan virkoihin. Ammattinimikkeenä voi siis olla palomies, vaikka tutkintonimikkeenä on pelastaja. Palomies kuulostaa täsmälliseltä ilmaukselta, mutta pelastuslaitoksen palomiehen työhön kuuluu tulipalojen sammuttamisen lisäksi myös potilaiden kuljettaminen ja ihmisten pelastaminen onnettomuuksissa.

Muutos vanhasta uuteen tapahtuu vähitellen. Lukuisissa yhteyksissä on päästy eroon sukupuoleen viittaavista ilmauksista. Esimerkiksi monissa Suomen Palomiesliiton jäsenyhdistysten nimissä käytetään sanaa palo- tai pelastushenkilöstö (Lahden Palomiesyhdistys, Espoon Palohenkilöstö, Pohjois-Karjalan Pelastushenkilöstö).

Pelastaja-nimike saattaa oudoksuttaa, koska sanaa käytetään niin monissa muissakin yhteyksissä kuin tässä erikoismerkityksessä. Pelastaja voi myös tuntua hyvin juhlalliselta, jos se vie ajatukset sanan uskonnolliseen merkitykseen.

Ulla Tiililä: Kielenhuolto ja kielellinen seksismi. Pitäisikö puhemiehestä tehdä puheenjohtaja?

Eija-Riitta Grönros: Mies ja nainen sanakirjassa. Voiko sanakirja edistää sukupuolineutraalia kielenkäyttöä?

Suomen kielen lautakunnan suositus sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi


Palaa otsikoihin