Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Vesa Heikkinen Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)

Vesa Heikkinen on suomen kielen dosentti ja erityisasiantuntija Kotimaisten kielten keskuksessa sekä www.kotus.fi-sivuston päätoimittaja. Hän on paneutunut virka- ja säädöskieleen, journalismin, politiikan ja somen kieleen, kieleen liittyviin valta-, intertekstuaalisuus- ja ideologiakysymyksiin sekä ymmärtämiseen ja kielitietoisuuteen.

rss

10.12.2011 9.57

LUUKKU 10: Lainkaan ymmärtämättä

Varoitus: Ehkä ahistaa, ehkä ei.

Eduskunnassa on joulukiireitä. Monenlaista merkitysmassaa siellä on taas muovailtava ja pumaska poikineen paketoitava. Tekstitontuilla riittää toimitettavaa.

Kun maailmaa parannetaan, välillä joudutaan muuttamaan aiemmin tehtyä. Myös lakeja. Arkadianmäen sanasampo onkin loihtinut muun muassa tällaisia ytimekkäästi ja ilmeikkäästi nimettyjä muutostekstipläjäyksiä:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n ja rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

(MmVM 9/2011 vp - HE 81/2011 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

(MmVM 6/2011 vp - HE 64/2011 vp)

Ehdoton helmi on kuitenkin tämä muutostuotos. Varoituksen sana lienee paikallaan. Yritys ymmärtää tätä otsikkoa tonttupipa päässä saattaa aiheuttaa ns. vanteen kiristymistä:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

(MmVM 5/2011 vp - HE 41/2011 vp).


Palaa otsikoihin | 1 puheenvuoro | Keskustele

13.12.2011 21.22
ymmärrät lainkin
Opetus: ei kannata yrittää ymmärtää lakiesitysten nimiä tonttulakkiin sonnustautuneena.

Eihän pitäisi olla millään lailla (heh, huomasitteko: "lailla") vaikea ymmärtää, että nyt halutaan kumota laki, jolla oli haluttu muuttaa lakia, joka oli annettu maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanemiseksi.