Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Vesa Heikkinen Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)

Vesa Heikkinen on suomen kielen dosentti ja erityisasiantuntija Kotimaisten kielten keskuksessa sekä www.kotus.fi-sivuston päätoimittaja. Hän on paneutunut virka- ja säädöskieleen, journalismin, politiikan ja somen kieleen, kieleen liittyviin valta-, intertekstuaalisuus- ja ideologiakysymyksiin sekä ymmärtämiseen ja kielitietoisuuteen.

rss

12.1.2011 11.25

Taloudellinen Lainalaisuus

Haluatko tyrehdyttää keskustelun? Kaiva esiin Talouden Lait!

Kun VM:n ylempi madonlukumestari jyrähtää, että seuraavan vaalikauden aikana tulisi ”päättää talouden rakenteiden uudistamisesta tavalla, joka kohentaisi julkisen talouden rahoitusasemaa 2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen”, kenenkään on turha alkaa inistä koulujen lakkauttamisista tai vaihtamatta jäävistä vanhusten vaipoista. Pulinat pois!

Mutta, hyvät ihmiset, taloutta pitäisi pystyä avaamaan meille ei-ekonomeillekin. Erikoiskielen yleiskielistämisessä voisi olla poliitikoilla näytön paikka: miten selittää taloutta tajuttavasti? Talousjargonia rakastavien poliitikkojen kielenkäyttöä pitäisi pystyä ymmärtämään, vaikka taloustieteen opinnot ovatkin jääneet väliin.

Tuoreessa Heidi Hirston väitöskirjassa esitetään, että taloustieteellinen tieto muuttuu viestinnässä ”faktuaaliseksi yleistiedoksi”. Samalla poliittinen päätöksenteko alkaa näyttää pelkältä laskemiselta. Jääkö poliitikoille siis tilaa keskustella ja esittää vaihtoehtoja? Meistä muista puhumattakaan.

Tuore esimerkki taloustiedon muuttumisesta yleistiedoksi on keskustelu kestävyysvajeesta. Ensin VM julkaisi raportin, jossa annettiin totuutena se, että kestävyysvajetta on torjuttava pikaisesti verotusta kiristämällä ja julkisia menoja leikkaamalla.

Tiedotusvälineissä ja poliittisissa puheissa kestävyysvaje otettiin kiistattomana faktana. Puhuttiin tosiasioiden tunnustamisesta, talouspoliittisesta realismista ja siitä, että totuutta on katsottava silmiin. Blogistimme Raimo Sailaskin jyrähti nettikolumnissaan, että nyt on Tosi kysymyksessä.

Faktoihin perustuvan poliittisen keskustelun keskeiset ongelmat kansalaisen näkökulmasta ovat nämä: Yhtäältä hän ei pysty osallistumaan keskusteluun, koska ei hallitse abstraktia talouskieltä huoltosuhteineen, tasapainotustarpeineen, indeksisidonnaisuuksien laajennuksineen, työvoimaresurssien vajaakäyttöineen. Toisaalta keskusteluun osallistuminen vaikuttaa turhalta, koska vaihtoehdot ovat vähissä juuri näiden kiistattomina esitettävien taloudellisten faktojen takia.


Palaa otsikoihin | 2 puheenvuoroa | Keskustele

19.1.2011 11.16
Ville E.
Voi vaje
Entäpä nämä kaikki vajeet? Kestävyysvaje ja mitä niitä nyt onkaan. Rasittavaa kiertelyä, kun ei tohdita sanoa suoraan, että jokin puuttuu tai ainakin kiikastaa pahasti. Minulla alkaa olla jaksamisvaje.
19.1.2011 12.05
Vesa Heikkinen
Joo, kaikesta meillä on vajetta, vaan ei vajeista, ks. myös Koskelan blogimerkintä: http://www.kotus.fi/?5433_m=8162&s=3245 .