Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.


Terävät piikit. Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.


Terävästi-palstalla julkaistaan Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavausehdotuksiin perustuvia blogimerkintöjä. Ehdotuksia voi lähettää lomakkeella. Blogin toimituskunta käsittelee ehdotukset ja muokkaa hyväksytyistä ehdotuksista blogimerkinnät. Palstan tekstit eivät edusta blogitoimituksen näkemyksiä saati Kotuksen virallista kantaa. Niissä kuuluu Kotus-blogin lukijoiden ääni.


rss Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia

24.11.2014 10.57
Terävästi-palsta

Jos-sanaa syrjitään

Kuulostaako hienommalta sanoa mikäli?

Miksi konjunktiota jos syrjitään? Olen pannut merkille, että yhä useammin lehdissä, nettiartikkeleissa ja julkaisuissa sen tilalla käytetään sanaa mikäli.

Minusta jos on lyhyt ja ytimekäs, yksinkertainen ja selkeä. Kaunis.

Mielestäni mikäli ei ole, tai ei ainakaan ennen ole ollut, tarkka synonyymi konjunktiolle jos. Puuttuuko kirjoittajilta itsekritiikkiä? Kuulostaako muka hienommalta sanoa mikäli?

Hahmotetaanko konjunktiot jos ja mikäli nykyään toistensa synonyymeiksi? Onko tällaista merkityksenmuutosta tapahtunut?

Jos havaintoni pitävät paikkansa, onko paluu entiseen enää mahdollista?  Vai onko vain hyväksyttävä, että kieli muuttuu?

ASKO RIITTINEN


Palaa otsikoihin | 7 puheenvuoroa | Keskustele

24.11.2014 12.32
Huolienkieltäjä
Jos ja mikäli Kielitoimiston sanakirjassa
Kielitoimiston sanakirjassa jos ja mikäli merkitsevät molemmat "siinä tapauksessa että": www.kielitoimistonsanakirja.fi. Jos on kyllä jotenkin konstailemattomampi ja rehellisempi. :-)
25.11.2014 12.54
Jossittelija
Havaintoharha?
Kun juttu alkaa toteamuksella, että se ja se kielen ilmiö on yleistynyt, kyseessä on lähes aina havaintoharha: kun ihminen syystä tai toisesta kiinnittää johonkin ilmiöön huomiotaan, hän havaitsee sitä paljon enemmän kuin ennen – koska ennen se ei noussut hänen tietoisuuteensa.

Tässä tapauksessa sentään myöhemmin vähän epäillään omia havaintoja ja kysytään niille vahvistusta.

Vertaamalla Kielitoimiston sanakirjaa vanhaan kunnon Nykysuomen sanakirjaan voi kyllä saada sellaisen käsityksen, että merkitys olisi muuttunut. ”Nykäsen” mukaan merkitys nimittäin on ensisijaisesti ’sikäli kuin, siinä määrin kuin, niin paljon kuin, sen mukaan kuin’. Toki sillä on myös yksinkertainen merkitys ’jos’.

Todellisuudessa kyse lienee kuitenkin enemmänkin kielen kuvausten eroista kuin kielen muuttumisesta. Kielitoimiston sanakirja on vahvasti lyhentäen muodostettu lähinnä Nykysuomen sanakirjasta (toki jonkin verran uutta sanastoa ja uusia merkityksiä lisäten), ja tässä on kärsinyt varsinkin sanojen merkityksen monimuotoinen kuvaus.

Vai olisiko merkitys todellakin muuttunut? On selvää, että mitä laajemmin mikäli-sanaa käytetään yksinkertaisessa merkityksessä ’jos’ eli ’sillä ehdolla, että’, sitä laajemmin se aletaan kokea vain kirjakieliseksi jos-sanan vastineeksi. Mutta muutoksen tutkiminen olisi huomattavan vaikeaa, koska tekstistä on hankala päätellä, mitä on tarkkaan ottaen tarkoitettu (ja miten se on ymmärretty).

Otetaanpa hyvin kuvitteellinen testi. Miten koette seuraavan virkkeen? ”Palkkoja nostetaan ensi vuonna, mikäli yhtiön tulos sallii.” Käsi ylös, miten moni koki mikäli-sanan tarkoittavan yksinkertaisesti ’jos’ eli ’sillä ehdolla, että’? Entä moniko koki sen tarkoittavan ’siinä määrässä kuin’? Moniko tunsi siinä edes vivahdetta siitä, että kyse ei ole vain yksinkertaisesta ehdosta, vaan myös siitä, että korotusten laajuus ja määrä riippuisivat siitä, miten positiivinen tulos on?
26.11.2014 8.44
Kiiski
Oma tuntumani on sellainen, että "jos" on neutraalimpi sana, mutta "mikäli" ilmaisee enemmän epäilyä siitä, että kyseinen asia ei toteudu.

Siis sanottaessa "mikäli yhtiön tulos sallii" halutaan tuoda ilmi mielipide, että tulevaisuuden näkymät ovat juuri nyt epävarmat.

Onkohan tama vain oman kielitajuni mukaista vai onko muillakin samantapainen käsitys? Hyvin pienestä vivahde-erosta on joka tapauksessa kysymys.
26.11.2014 14.42
Erkki (eka)
Sikäli mikäli
”Sikäli mikäli mokkulassa riittää potku – –.”
”Sikäli mikäli teatterilahjakortti kiinnostaa, niin – –.”
”Olen yhteydessä sikäli mikäli tarve vaatii!”

Nettihaku ”sikäli mikäli” tuottaa noin 107 tuhatta tulosta. Mitä mieltä arvoisa raati on näistä?
26.11.2014 15.35
Laura Kataja
Sikälimikäli
Sanaan mikäli kiinnittää enemmän huomiota, koska se on pitempi. Minun kielikorvani mukaan ne ovat synonyymejä, mikäli aavistuksen kapulakielisempi.

Tuo otsikkoni hokema sen sijaan hahmottunee sangen puhekieliseksi.
27.11.2014 9.22
Jaakko P
sävyerot ovat subjektiivisia
Itse koen päinvastoin kuin Kiiski: minun korvaani "jos" on epäileväisempi kuin "mikäli". Uskoakseni kyse on yksilöllisistä assosiaatioista, todellista objektiivista merkityseroa sanoilla ei ole. Jokainenhan mieltää sanat oman rajallisen kokemuspohjansa kautta, joten sävyerot voivat syntyä hyvinkin satunnaisen otoksen perusteella.
27.11.2014 19.45
Missä milloin ja mikäli
Outoa monisanaisuutta
Nimimerkin Erkki (eka) tekemä havainto on yllättävä, mutta ilmeisen todellinen. Miksi ihmeessä ihmisille ei riitä jos-sanan venyttäminen mikäli-sanaksi, vaan pitää vielä tyrkätä sikäli-sana lisukkeeksi?

Mieleen tulee muisto Leninin teoksen "Valtio ja vallankumous" suomennoksesta, jossa oli ja on tällainen virkekummajainen: "Valtio syntyy siellä, silloin ja sikäli, missä, milloin ja mikäli luokkavastakohdat objektiivisesti eivät ole sovitettavissa." Tuossa kai jo ”sikäli – mikäli” tarkoittaa vain ’jos’ eikä vanhan käytännön mukaisesti ’siinä laajuudessa, missä’.