Siirry sisältöön

Terävästi-palstalla julkaistaan Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavausehdotuksiin perustuvia blogimerkintöjä. Ehdotuksia voi lähettää lomakkeella. Blogin toimituskunta käsittelee ehdotukset ja muokkaa hyväksytyistä ehdotuksista blogimerkinnät. Palstan tekstit eivät edusta blogitoimituksen näkemyksiä saati Kotuksen virallista kantaa. Niissä kuuluu Kotus-blogin lukijoiden ääni.


rss Terävästi: Kotus-blogin lukijoiden keskustelunavauksia

21.1.2014 15.52
Terävästi-palsta

Työkyvytön, työrajoitteinen, vajaatyökykyinen?

Termien yhdenmukaistamista tarvitaan.

Kirjoitin jokin aika sitten erästä tekstiä työnteon myönteisistä vaikutuksista ihmisiin, joiden työkyky on heikentynyt joko vamman tai sairauden vuoksi. Sillä ei ollut merkitystä tekstini kannalta, kuinka paljon työntekijän työkyky oli heikentynyt – jonkin verran vai kokonaan.

Huomasin tekstiä laatiessani, että henkilöihin, joiden työkyky on heikentynyt, viitataan hyvin monenlaisilla ja keskenään kirjavilla termeillä. Esimerkiksi Kela, STM ja työeläkeyhtiöt käyttävät keskenään erilaisia termejä.

Usein puhutaan työkyvyttömistä. Termi työkyvytön johtaa kuitenkin mielestäni harhaan, sillä monella työkyvyttömällä on vielä työkykyä jäljellä.

Yhtenä perusedellytyksenä työkyvyttömäksi pääsemiselle tai joutumiselle on perinteisesti ollut se, että työkyky heikkenee yli 60 prosenttia. Osatyökyvyttömyyden edellytyksenä on ollut puolestaan työkyvyn heikkeneminen 40 prosentilla. Asia ei ole tosin aivan näin suoraviivainen.

Työkyvyttömien lisäksi usein puhutaan kuntoutettavista. Joskus näkee puhuttavan työrajoitteisista, vajaatyökykyisistä tai vajaakuntoisista. Pakkaa sekoittaa vielä toimintakyky, jota ei pitäisi mielestäni käyttää lainkaan puhuttaessa työstä.

Olen sitä mieltä, että olisi vakiinnutettava poliittisesti korrektit ja yhtenäiset termit kuvamaan työntekijöitä, joiden työkyky on heikentynyt. Rajoitteinen-sana on mielestäni hieman korrektimpi kuin kyvytön tai vajaa. Lopulta käytinkin tekstissä omaa termiäni työssärajoitteiset, joka kattaa sekä osatyökykyiset että ne työkyvyttömät, joilla on vähänkin työkykyä jäljellä.

Työssärajoitteinen ei leimaa työntekijää mielestäni yhtä vahvasti kuin työrajoitteinen. Siinä näkökulma ei ole henkilön rajoituksissa ja persoonassa vaan vahvemmin työssä ja toiminnassa.

L.R.


Palaa otsikoihin | 8 puheenvuoroa | Keskustele

21.1.2014 18.19
Iines
Täällä yksi työkyvyttömyyseläkkeellä oleva opettaja.

En suin surminkaan tahtoisi, etttä minua nimitettäisiin työrajoitteiseksi tai - vielä kauheampaa - työssärajoitteiseksi. Työssärajoittenhan tarkoittaa sitä, että olisin vapaa-aikanani vailla rajoitteita. Näin ei ole, minulla on sairaus myös vapaa-aikanani, ja se haittaa yhtä lailla kummassakin tapauksessa.

Olen mieluummin reippaasti työkyvytön, enkä kaipaa hyssyttelyä enkä kaunistelua. Koska olen päässyt/joutunut työkyvyttämyyseläkkeelle, olen toki kyvytön hoitamaan työtäni. Mitä se kenellekään kuuluu, onko minulla rahtu työkykyä tallella. Luultavasti useimmilla on.

Minusta rajoitteinen-sana tulisi ylipäänsä unohtaa, se on teennäinen ilmaisu. Muutenkin kannatan suoruutta ja yksinkertaisuutta kielessä. Asiat on sanottava niin kuin ne ovat. Se on kohteliasta kaikkia kohtaan.
22.1.2014 19.11
L.R.
Kirjoittaminen ei käy aina kuin Strömsössä
Iines, kuten moni muukin on ”työkyvyttömyyteensä” tyytyväinen. Mutta miltä kuulostaa, kun olen työtä tekevä, mutta työkyvytön/työtä tekevä, mutta työnteossa rajoittunut. Kumpi on absurdia? Käyttämällä pelkkää ”työkvytön” -termiä olisi tuon kirjoitukseni saanut unohtaa, se ei olisi ensinnäkään mahtunut annettuihin raameihin, sillä olisi pitänyt selittää jokainen termi erikseen, toiseksi varsinainen asia olisi jäänyt pahasti taakse.

Tarkoitukseni oli tuoda esiin kallisarvoista työkykyä, jota on jäljellä, eikä korostaa menetettyä työkykyä. Työkyky on positiivinen asia, jonka merkitystä on vaikea tuoda esiin negatiivisin ilmauksin, varsinkin jos ne johtavat harhaan eivätkä kuvaa koko ryhmää.
22.1.2014 21.33
Urpu
Hyvin puhuttu, Iines. Voi olla, että ns. poliittisesti korrektien ilmausten pontimena on silkka höveli hyväntahtoisuus, mutta joskus tuntuu ikävästi siltä, että hyssyttely on pohjimmiltaan merkki jonkinlaisesta ylemmyydentunnosta. Musta on musta ja valkoinen on valkoinen, eikä aito tasa-arvoinen asennoituminenihmisiin toteudu koskaan, jos toisesta täytyy keksiä kiertoilmaisuja, koska... Niin, miksi?
23.1.2014 9.20
Laura Kataja
Työrajoitteinen
Minulle tuosta "työrajoitteisesta" tulee ensimmäiseksi mieleen "sosiaalisesti työrajoitteinen" jotka on käytetty ja taidetaan vieläkin käyttää eufemismina alkoholismille (toinen vastaava on ollut "henkilökohtainen ongelma"). Tai jossakin irvailtu "ideologisesti työrajoitteinen", jossa lastentarhanopettaja kieltäytyi opettamasta joululauluja uskonnolliseen vakaumukseensa vedoten...

"Työkyvytön" kuulostaa järkevältä, "kyvytön" voi tietysti olla osittain tai kokonaan.

Vieläkö on niin ettei ihmistä saa sanoa "kuuroksi" tai "sokeaksi", vaan pitää puhua kuulo- ja näkövammaisista? Kuurous tietysti onkin sikäli mutkikkaampi että kyllin voimakkaan (ja matalan) äänen aistii sitten tärinänä, mutta jos ihminen ei silmillään erota valoa pimeästä, niin eiköhän hän sitten ole reilusti sokea (näkövammaisen oletan havaitsevan silmillään kuitenkin jotakin).
23.1.2014 10.43
Kuuleva
Monenlaista kiertelyä
Laura Katajalle: Monilla ihmisillä on yhä kammo sanoja ”kuuro” ja ”sokea” kohtaan. Niitä pidetään sopimattomina ja niille keksitään milloin mitäkin hämäriä kiertoilmaisuja, kuten monille muillekin sanoille. Kuurot ja sokeat itse eivät niistä pahastu.

Eri asia on, että sokeita on vain pieni osa näkövammaisista, ja sokeuden määritelmäkin vaihtelee. Lääketieteellisesti sokeaksi luokitellullakin on usein jonkin verran näköaistia jäljellä.

Vastaavasti kuulovammaisuus on yleisempää kuin kuurous. Toisaalta vaikka yleensä kuurous ajatellaan kuulovammaisuuden yhdeksi lajiksi, monet kuurot eivät halua heitä kutsuttavan kuulovammaisiksi – ”kuuro” kävisi kyllä. Tosin kuurot saattavat kutsua itseään viittomakielisiksi, mutta silloin tarkastelukulma vaihtuu.

Sana ”kuuromykkä” sen sijaan mainitaan usein vanhentuneeksi, ja taustalla on se, että sanaa on käytetty väheksyvänä – tai se on koettu sellaiseksi. Todellisuudessa tällaisellekin sanalle olisi käyttöä, koska osa kuuroista ei pysty puhumaan, kun taas osa käyttää puhekieltä ainakin jossain määrin.
25.1.2014 13.15
L.R.
Onko yksilökeskeistyminen syy kielellisiin vaikeuksiin?
Laura Kataja pitää ”työkyvytön” -ilmaisua järkevänä, mutta kun puhutaan ihmisjoukosta, jossa on mukana työssään hieman rajoitteisia, osa sellaisia, joiden työntekoa rajoittaa vammaisuus tuntuvasti, ja kun mukana on kaikkea siltä väliltä, niin ei tätä joukkoa voi kuitata ”työkyvyttömien” joukoksi. Merkittävä osa on työssä ihan normaalisti, heidän työkuvaansa on muutettu, niin ettei rajoite (vamma tai sairaus) vaikuta heidän työntekoaan. Eivät he ole ”työkyvyttömiä”, vaan työssään rajoittuneita.

Yhtenäisen ilmaisun etsimistä pitäisi lähestyä myös ainakin kahta tietä, sanojen yleisen ymmärryksen sekä nimeä tai termiä kantavan näkökulmasta. Tarkoitan sitä, että yhtä hyvin työkyvytön -nimittely voi tuntua loukkaavalta kuin työrajoitteinenkin, jos hän tekee vielä työtä. Kyvyttömyys leimaa.
L.R.
26.1.2014 14.57
toistaseksi työhaluton
Työkyvyttömyyseläke perustuu sairauteen tai vammaan, jonka perusteella myönnetään eläke ja kyseinen hlö ei enää ole työssäkäyvä vaan eläkeläinen. Kuten täällä jo kommentoitiin, ja mainittiin ettei "työkyvytön" ole vähättelevää, jos sitä käyttää itse itsestään. Eläkkeelle pääsyyn liittyy jo se prosessi, että hlö on itse hakenut sairaseläkettä. Joten asia on näiden kohdalla harvinaisen selvä.

Mainitsit viranomaiset, jotka käyttävät kirjavasti erilaisia/samoja sanoja, jotka tarkoittavat toisinaan samaa asiaa, mutta eivät aina.

Ihmisen oma kokemus saattaa myös olla ristiriidassa näiden määritysten kanssa, ja se tuo oman lisänsä tähän kirjavuuteen.

Tunnen sairaseläkkeellä olevia jotka eivät ole: a. työhaluttomia (haluavat töihin) b. tietävät etteivät pysty aivan kaikkeen, ovat siis työrajoitteisia. Jos tässä yhteydessä joku toinen, vähemmän kyseistä ihmistä tunteva määrittelee tämän väärin, se hankaloittaa kyseisen ihmisen työnhakua ja/tai työssäkäymistä.

Minusta pohdit hyvin "rajoittuneisuuden" ja "kyvyttömyyden" sävyeroa.

Kyvyttömyyteen liittyy paljon enemmän arvolatausta ja leimaavuutta kuin rajoittuneisuuteen. Jälkimmäinen on kunnioittavampi ilmaisu.

Ero työrajoitteisen ja työssärajoitteisen välillä on myös tärkeä.

Jos itseäni ajattelen, niin olen kyllä jossain määrin työssärajoitteinen (ikä), koska en kykene enää esim. tekemään vuorotöitä tai suuria fyysisiä voimia vaativia töitä.

Silti en koe olevani vajaakykyinen vaan koen olevani työkykyinen, joka on tällä hetkellä melko työhaluton. Se johtuu monesta elämääni liittyvästä asiasta ja voin sen aika reilusti sanoakin.

Viranomaiset saattaisivat olla minusta mitä mieltä hyvänsä, en ole joutunut heiltä sitä onneksi tivaamaan.

28.1.2014 11.19
kelvottomat - kelvolliset
sanoilla on merkitystä
”Eihän ihminen ole milloinkaan työtä syönyt, työssä asunut, työhön pukeutunut.” – Lauri Viita

Työn hedelmät (tulos) kelpaavat kyllä, eräille jopa aivan ilmaiseksi. Työn arvo määrittyy, sen määrittelevät ne, jotka ohjaavat talouselämää. Työhaluton on ihminen joka ei halua tehdä työtä ilman normaalia palkkaa, ilmaiseksi.

Työrajoitteinen (ei kuitenkaan työssärajoitteinen), ja myös työkyvytön, on tämän talousopin mukaan täysin kelvoton ja arvoton ihminen. Työtön on merkillisessä tilanteessa: hän on syyllinen rikokseen jota ei ole tehnyt.

Sanat kertovat ihmiskuvasta. Myötäileekö se talouselämää vaiko ei.

Lauri Viita tajusi sen.