Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Omakuva: Kersti Juva.
Kersti Juva on suomentanut englanninkielistä kaunokirjallisuutta 1970-luvulta asti. Häntä kiinnostaa kielessä ennen kaikkea merkitys ja miten se suomeksi ilmaistaan. Paraikaa hän kirjoittaa elämäntyöstään Kulttuurirahaston eminentia-apurahan turvin.

rss

14.6.2016 10.25
Kersti Juva

Ketterät verbimme

Sanotaan, että suomi on verbivetoinen kieli.
Yksi kääntämisen ongelma on se, että tekstistä tulee helposti kovin kuivakasta. Kun paperisuus uhkaa, suomentaja voi ottaa avuksi kielemme runsaat verbivarannot, meillä kun riittää enemmän tai vähemmän kuvailevia verbejä joka lähtöön. On tietysti varottava, ettei kielestä tule liian värikästä, aina on toki pidettävä mielessä alkutekstin sävy ja tyyli.

Tässä muutamia esimerkkejä omista käännöksistäni. Jos minulla sattuu olemaan tallella raakakäännös, olen ottanut sen mukaan kursivoituna. Tarkoitus on osoittaa, että suomesta löytyy usein sattuva verbi silloinkin, kun alkukieli sanoo asian toisin.

Instead, I felt a throb of vindication.
Mutta minäpä tunsin oikeassa olemisen ailahduksen.

Mutta minussapa ailahti oikeassa olemisen onni. (JB)

The boy looked up, briefly, ––.
Poika katsahti ylös ––. (ASB)

–– when Pomona next stroked Elsie’s arm, Elsie, –– slapped away her hand, said sharply, “Don’t!”
–– kun Pomona seuraavan kerran silitti Elsien käsivartta, Elsie läimäytti käden –– pois, tiuskaisi: ”Älä!” (ASB)

Ann wandered away, and fell into a doze on a sofa.
Ann asteli kauemmaksi ja torkahti sohvalle. (ASB)

Ailahtaa, tiuskaista ja torkahtaa ovat käteviä verbijohdoksia, joilla voi ilmaista tekemisen lyhyttä kestoa. Seuraavat verbit puolestaan kertovat, että tekeminen toistuu:

––and Winnie-the-Pooh went to a very muddy place that he knew of, and rolled and rolled until he was black all over.
Ja Nalle Puh meni erääseen tietämäänsä mutapaikkaan ja kieriskeli siinä kunnes oli yltäpäältä musta. (ASB)

When her parents visited her in Brooklyn, –– her father claimed an armchair in the living room, quietly combing through the Times, ––.
Kun vanhemmat kävivät heidän luonaan Brooklynissa, –– isä valtasi olohuoneesta nojatuolin, lueskeli vaiti New York Timesia, ––. (JL)

Näppärä on myös verbinmuoto, jonka tunnus on -maisillaan, -mäisillään ja joka ilmaisee, no, että jokin on tapahtumaisillaan.

–– his swollen heart almost bursting to think that ––.
–– pää halkeamaisillaan siitä tiedosta, että ––. (CD)

Siinä missä englantilainen selviää olla-verbillä, suomi kaipaa usein tarkennusta:

She was alone on the observation deck but for the small red signal lights to either side of the awning above her.
H
än oli yksin maisemaparvekkeella, vain ylläolevan katoksen kummallakin puolella näkyi pieni punainen merkkivalo.
Hän seisoi yksin maisemaparvekkeella. Vain ylhäällä katoksen kummallakin puolella paloi pieni punainen merkkivalo. (JAP)

Wait, at any rate, till he is less violent.
Odottakaa ainakin kunnes h
än on vähän vähemmän hillitön.
Odottakaa ainakin, että hänen hillittömyytensä laantuu. (HJ)

Then he was limp, and drifted into sleep.            
Sitten hän kävi veltoksi ja ajautui uneen.
Sitten hän valahti veltoksi ja ajautui uneen. (ASB)

Julian was both pleased to have Tom’s beauty recognised, and briefly, ludicrously, jealous on his own behalf.      
Juliania ilahdutti, että Tomin kauneus tunnustettiin, mutta samalla häntä aivan naurettavasti vihlaisi mustasukkaisuus omasta puolestaan. (ASB)

Gabriel was immediately out of his chair.
Gabriel ponkaisi saman tien tuolistaan. (ASB)

Kuvaileva verbi ei sovi joka paikkaan, mutta silloin tällöin se voi antaa puhtia ja väriä käännökseen. Ennen kaikkea pyrin tuomaan tekstiin konkreettisuutta, antaa sysäyksiä mielikuvitukselle. Pidän tärkeänä, että lukija voi ikään kuin nähdä mielessään kuvatut tapahtumat.

Someone sneezed. Julian said “I told you, don’t do that.”
Joku aivasti. Julian sanoi: ”minähän sanoin että älä aivasta.”
Joku aivasti. Julian kivahti: ”Mitä minä sanoin!” (ASB)

Then he came to one, out of which a press cutting fell.
Sitten hän otti käteen kirjeen, josta tipahti lehtileike. (ASB)

He heard her unlock the kitchen door. And go out into the yard.
Hän kuuli, kuinka tyttö avasi lukitun keittiönoven. Ja pujahti pihaan. (ASB)

On one very bad day he swept a whole tray of newly glazed pots to the ground.
Eräänä tavallista huonompana päivänä hän huitaisi maahan kokonaisen tason vastalasitettuja astioita.  (ASB)

Prosper opened the dancing with Katharina and complimented her on Griselda’s beauty.
Prosper aloitti tanssin Katharinan kanssa ja kehaisi äitiä Griseldan kauneudesta. (ASB)

Joskus verbillä voidaan korostaa sanojan asennetta. Näissä esimerkeissä pussailee ja seisoskelko kertovat, että puhuja paheksuu näkemäänsä.

Kissing Frank Crutchley in the churchyard. That's a good 'un!
Pussailee
Frank Crutchleyn kanssa kirkkomaalla. Onko hullumpaa kuultu! (DLS)

But don't stand here!
Mutta älkää seisoskelko tässä! (JRRT)

Ei hassumpi kieli tämä suomi.

***

Lyhenteiden selitykset:

ASB = A.S. Byatt: Lasten kirja
CD = Charles Dickens: Nicholas Nicklebyn elämä ja seikkailut
DLS= Dorothy L. Sayers: Kuolema häämatkalla
HJ = Henry James: Washington Square
JAP = Jayne Anne Phillips: Murhenäytelmä
JB = Julian Barnes: Kuin jokin päättyisi
JL = Jhumpa Lahiri: Tuore maa
JRRT = J.R.R. Tolkien: Taru Sormusten herrasta


Palaa otsikoihin | 1 puheenvuoro | Keskustele

14.6.2016 12.02
Hannele
Suomen kielen ihanat verbit
Suomen kielen verbeillä voi tosiaan kuvailla monia asioita ilman adjektiiveja. Kiva artikkeli! Kiitos. :-)