Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kapulat kielestä -blogin kansikuva. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus.
Kapulat kielestä -blogi seuraa hyvän virkakielen verkko-opiskelumateriaalihankkeen matkaa. Millaisia kysymyksiä herää ja millaisia oivalluksia syntyy, kun opiskelumateriaalia suunnitellaan ja työstetään? Blogi kutsuu myös lukijat mukaan suunnittelutyöhön. Blogia kirjoittavat hankkeen sihteeri Vilma Vartiainen ja hankepäällikkö Marianne Laaksonen sekä satunnaisemmin myös muut hankkeen jäsenet.

Kapulat kielestä

4.4.2019 14.40

Sprintillä vauhtiin

Vilma Vartiainen

Hankkeessa edettiin viikon aikana harppauksin. 

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kymmenen asiantuntijaa kokoontui työskentelemään viiden päivän ajaksi samaan kokoushuoneeseen. Kyseessä ei ollut pitkäksi venähtänyt pakohuonepeli, vaan design sprint -menetelmällä toteutettu intensiivinen työskentelyjakso.

Menetelmä on kehitetty palvelumuotoilun tueksi. Sprintissä noudatetaan viiden päivän ajan tiukkaa lukujärjestystä, jotta päästään nopeasti kohti ratkaisua. Kotuksessa sprintin piti palvelumuotoilija Jaana Komulainen Azets Insight Oy:stä.

Asiantuntijat pöydän ympärillä. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus
Ratkaisujen äärellä. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus.

Nykytilanteen kartoitus

Sprinttiviikolla tavoitteenamme oli selkeyttää näkemystämme virkakielen palveluista, niiden käyttäjäryhmistä ja erilaisten käyttäjäryhmien toiveista ja tarpeista. Myös tuleva virkakielen verkko-opiskelumateriaali löytää toivottavasti käyttäjänsä paremmin, kun sen suunnittelun pohjana on selkeä kuva tarjoamiemme virkakielen palvelujen kokonaisuudesta.

Viikon aikana pääsimme työskentelemään erilaisin työskentelymetodein pareittain ja ryhmissä. Keskustelu kävi kiivaana, ja olikin hyvä, että suunnittelulle oli varattu aikaa kokonainen viikko. Ideoita ja ajatuksia ryhmällämme olisi toki piisannut useammankin sprintin ajaksi.

Alkuviikosta keskustelimme virkakielipalveluiden käyttäjistä ja haastattelimme asiakkaitamme. Halusimme selventää käsitystämme siitä, ketkä palveluitamme käyttävät ja millaisina he palvelumme tällä hetkellä kokevat. Loimme haastattelujen perusteella erilaisia asiakaspersoonia, joihin tiivistettiin monien asiakasryhmien tarpeet.

Palvelumuotoilija työssään. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus
Jaana Komulainen ja sprinttiläiset tutkimassa asiakasprofiileja. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus.

Hyvää palvelua metsästämässä

Keskiviikkona ja torstaina paneuduimme palvelun käsitteeseen. Pohdimme, mikä kaikki toiminnastamme lopulta on palvelua ja miten voisimme entistä tehokkaammin viestiä virkakielen palveluistamme. Itse kukin koki oivalluksia, kun tuttuja asioita tarkasteltiin uudesta vinkkelistä.

Tutustuimme myös erilaisiin verkkosivuihin ja keskustelimme siitä, mikä tekee verkkosivuilla vierailusta sujuvan tai takkuavan kokemuksen. Virkakielen verkko-opiskelumateriaali julkaistaan Kotuksen verkkosivuilla, joten opiskelumateriaalien lisäksi on mietittävä kokonaisuutta ja ympäristöä, johon materiaali sijoittuu.

Kahvikuppi pöydällä. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus
Kokoushuoneen pöydällä vallitsi viikon ajan luova kaaos. Kuva: Sonja Holopainen, Kotus.

Mitä seuraavaksi?

Viikon aikana saimme tarkennettua käsitystämme siitä, millaisia tarpeita ja toiveita virkakielen palveluiden sekä tulevan verkko-opiskelumateriaalin käyttäjillä on. Kotuksen virkakielen asiantuntijoiden ja palveluiden toivottiin näkyvän ja vaikuttavan entistä laajemmin. Kenties meidän täytyykin alkaa pitää aiempaa kovempaa ääntä itsestämme!

Seuraavaksi alamme suunnitella yksityiskohtaisesti, millaisia virkakielen taitoja ja tietoja viranomaisilla pitäisi olla ja millaisia aihealueita ja kokonaisuuksia opiskelumateriaaliin sisältyy. Hyödynnämme sprinttiviikon antia muun muassa, kun mietimme, mitä asioita kukin hahmottelemamme asiakaspersoona toivoisi opiskelumateriaalista ainakin löytyvän.  

Virkakielipalveluiden käyttäjä, kerro mielipiteesi!

Sprinttiviikkoa ennen ja sen aikana kysyimme palautetta muutamilta asiakkailtamme. Haluaisitko sinä antaa meille palautetta palveluistamme? Jos käytät tai olet käyttänyt Kotuksen virkakielipalveluita, haluaisimme kuulla mielipiteesi. Anna palautteesi ja kerro ideasi meille Webropol-lomakkeella. Aikaa palautteen antamiseen on tiistaihin 30.4.2019 asti. 

Palautekysely

VILMA VARTIAINEN


Palaa otsikoihin | 0 puheenvuoroa | Keskustele

Ei puheenvuoroja